ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาผลการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาเชียงราย เขต 1 ดังนี้ การศึกษาความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและศึกษาความพึงพอใจของครูบรรณารักษ์โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่มีต่อการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างครูบรรณารักษ์โรงเรียน จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน แบบประเมินความสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และ แบบประเมินความพึงพอใจของครูบรรณารักษ์ที่มีต่อการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยผู้ศึกษาเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และ วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาคะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมโดยใช้แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครูบรรณารักษ์โดยใช้ค่าสถิติ t-test for dependent ข้อมูลจากการนิเทศตามสภาพจริงใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบการบรรยายแบบความเรียง ส่วนข้อมูลผลประเมินความสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและข้อมูลความพึงพอใจของครูบรรณารักษ์ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และจัดกลุ่มครูบรรณารักษ์โดยแปลความหมายของคะแนนเป็นระดับคุณภาพ นำเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบความเรียง

ผลการศึกษา

1. การทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจเรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของ ครูบรรณารักษ์ก่อนอบรมและหลังอบรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 6.93 คะแนน และ 24.68 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังอบรม พบว่า คะแนนสอบหลังอบรมของครูบรรณารักษ์สูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ครูบรรณารักษ์มีความสามารถในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย 2.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 โดยความสามารถที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ส่วนรายการความสามารถที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดได้แก่ มีแผนงาน/โครงการห้องสมุดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและการนำผลการประเมินไปใช้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

3. การนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามสภาพจริงของ ครูบรรณารักษ์ พบว่า การดำเนินงานขั้นการวางแผนงาน /โครงการ โรงเรียนดำเนินการได้อยู่ในระดับดี ส่วนขั้นการดำเนินการ พบว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่บางกิจกรรมยังดำเนินการไม่ครบถ้วนในส่วนของการวัดและประเมินผลรายกิจกรรม

4. ครูบรรณารักษ์มีความพึงพอใจต่อการนิเทศการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.37 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 เมื่อพิจารณารายการ ที่ครูบรรณารักษ์มีความพึงพอใจต่อการนิเทศที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การนิเทศมีความเป็นกัลยาณมิตร ค่าเฉลี่ย 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 รองลงมา ได้แก่ กระบวนการนิเทศและวิธีการนิเทศ มีความเหมาะสมกับสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการนิเทศทำให้ ครูบรรณารักษ์สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านได้ ค่าเฉลี่ย 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดได้แก่ การนิเทศไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของครู ผู้รับการนิเทศมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผู้นิเทศสรุปการนิเทศที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างชัดเจน

โพสต์โดย ปุ๊ : [2 ธ.ค. 2559 เวลา 13:52 น.]
อ่าน [1216] ไอพี : 183.88.177.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ