ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จตามแนวทางลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้แบบมีส่วนร่ว

ชื่อวิจัย : วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จตามแนวทางลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ระดับมัธยม สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดชลบุรี

ผู้วิจัย : ว่าที่ร้อยเอกธนนท์ บุญทวีวรเดช

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (คศ.3) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

ปีที่วิจัย : 2559

บทคัดย่อ

วิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จตามแนวทางลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู้แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและสร้างรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จตามแนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนสู่ความสำเร็จตามแนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเปรียบเทียบเจตคติก่อนและหลังการใช้รูปแบบการบริหารงานนักเรียนสู่ความสำเร็จตามแนวทางลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ของกลุ่มทดลอง

และใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบจำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาของการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน120 ข้อ แบบสอบถาม มาตรฐานการบริหารฝ่ายกิจการนักเรียนระหว่างโรงเรียน จำนวน 120 ข้อ เมื่อผู้วิจัยทำการรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่จัดเก็บด้วยตนเองมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาในการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดังนี้

1.1 สภาพปัจจุบันการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 11 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก ได้แก่ การบริหารงานกิจการนักเยน งานกิจการนักเรียน และงานสารวัตรนักเรียน ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ งานประเมินผลการดำเนินงากิจกรรมนักเรียน

1.2 สภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ ปานกลางทั้ง 15 ด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ย จากน้อยไปมาก 3 ลำดับแรก ได้แก่ การบริหารงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน และงานสารวัตรนักเรียน ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ งานประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน

รูปแบบการ การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย หลักการ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์การดำเนินงาน 15 ด้าน ได้แก่ 1) งานสำนักงาน 2) งานปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) งานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม 4) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5) งานพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต 6) งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย 7) งานส่งเสริมประชาธิปไตย 8) งานกิจกรรมโรงเรียน 9) งานสวัสดิการนักเรียน 10) งานสารสนเทศนักเรียน 11) งานนโยบายและแผนงานโรงเรียน 12) งานบริหารงบประมาณโรงเรียน 13) งานประสัมพันธ์ 14) งานสัมพันธ์ชุมชน 15) งานส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี

2. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พบว่า ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา

โพสต์โดย นนท์ : [26 ต.ค. 2559 เวลา 09:52 น.]
อ่าน [1410] ไอพี : 172.16.3.46, 103.10.
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ