ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพเพียง โรงเรียนราชประชานุเค

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จังหวัดชุมพร ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ และ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ โดยการนำรูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาประยุกต์ใช้ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 57 คน แบ่งเป็นครูผู้ดำเนินโครงการ จำนวน 5 คน ครู จำนวน 34 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อยละ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Window version หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมิน มีดังนี้

ผลการประเมินพบว่า ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้

1. บริบทของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผลของตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีดังนี้

1.1 ความต้องการความจำเป็นของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด

1.2 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับมาก

1.3 ความชัดเจนของเป้าหมาย อยู่ในระดับมาก

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผลของตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

2.1 ความเหมาะสมของบุคลากร อยู่ในระดับมาก

2.2 ความเหมาะสมของงบประมาณ อยู่ในระดับมาก

2.3 ความเหมาะสมของกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด

2.4 ความเหมาะสมของวัสดุ ครุภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. กระบวนการของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และผลของตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด มีดังนี้

3.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

3.2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

3.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก

3.4 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

3.5 การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก

3.6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

อยู่ในระดับมาก

3.7 การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก

3.8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมาก

4. ผลผลิตของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากและผลของตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด มีดังนี้

4.1 ผลผลิตของโครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

4.2 ความพึงพอใจของครู อยู่ในระดับมาก

4.3 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก

4.4 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ มีดังนี้

1. ควรให้ความสำคัญด้านความชัดเจนของเป้าหมายในระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่ครูให้มากขึ้นกว่าเดิม

2. ควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความพร้อมและมีเจตคติที่ดีในบทบาทหน้าที่ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3. ควรมีการจัดทำสารสนเทศเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ชัดเจนให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4. ผู้บริหารควรมีนโยบายในการดำเนินโครงการระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีโดยให้จัดทำเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสต์โดย รองเดช : [4 ต.ค. 2559 เวลา 10:42 น.]
อ่าน [1279] ไอพี : 118.173.156.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ รองเดช

  ความคิดเห็นที่ 1

น่าสนใจ ลองอ่านดูครับ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่โพสต์ [6 ต.ค. 2559 เวลา 14:00 น.] ไอพี : [118.173.147.220] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ