ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

บทคัดย่อ

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนา ในระดับสูงขึ้น การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยให้นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด มีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไป 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดประสบการณ์ แบบ บูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำนวนทั้งสิ้น 23 คน ซึ่งได้มาแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เนื่องด้วยผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น มีความสะดวกในการทดลอง เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.82) 2) แบบประเมินก่อนและหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ชนิด 3 ตัวเลือก และอัตนัย ที่มีค่าอำนาจจำแนก ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.71ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.89 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

1. ผลการประเมินท้ายหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากคะแนนการทำ แบบประเมินผลการเรียนรู้หน่วยทักษะการนับจำนวนและตัวเลข 1-5 และ 0 นักเรียนมีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไป เท่ากับ 23 คน ทักษะการนับจำนวนและตัวเลข 6-10 นักเรียนมีคะแนนทดสอบ ร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่ากับ 23 คน ทักษะการเปรียบเทียบมากกว่าของจำนวน 0-10 นักเรียนมีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่ากับ 23 คน ทักษะการเปรียบเทียบน้อยกว่าของจำนวน 0-10 นักเรียน มีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่ากับ 23 คน ทักษะการเปรียบเทียบเท่ากับ ไม่เท่ากับของจำนวน 0-10 นักเรียนมีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่ากับ 23 คน ทักษะการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากของจำนวน 0-10 นักเรียนมีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่ากับ 23 คน ทักษะการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยของจำนวน 0-10 นักเรียนมีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่ากับ 23 คน ทักษะการรวมกันของจำนวนที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 10 นักเรียนมีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่ากับ 23 คน ทักษะการหักออกของจำนวนกับจำนวนตัวตั้งไม่เกิน 10 นักเรียนมีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่ากับ 23 คน คะแนนรวมจากการทำแบบประเมินทั้ง 9 หน่วย นักเรียนมีคะแนนทดสอบร้อยละ 70 ขึ้นไปเท่ากับ 23 คน และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.35 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งในทุกทักษะนักเรียนร้อยละ 100 มีคะแนนสูงกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ คะแนนสอบหลังจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สูงกว่าคะแนนสอบก่อนจัดประสบการณ์การเรียนรู้เท่ากับ 359 คะแนน คิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 57.81

โดยสรุป การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ส่งผลให้เด็กเกิดการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ครูนำไปใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

โพสต์โดย เอื้อน : [6 ส.ค. 2562 เวลา 08:30 น.]
อ่าน [175] ไอพี : 1.46.224.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ