ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการ 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และครูผู้สอน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2561 ระยะที่ 2 ศึกษาสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์โรงเรียนต้นแบบ โดยจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษา 3 แห่ง โดยเลือกจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 1 คน และครูผู้สอน 1 คน จำนวน 3 แห่ง แห่งละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และระยะที่ 3 การสร้างรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระยะที่ 4 การนำรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีกระบวนการพัฒนา 6 ขั้นตอน 15 กิจกรรม คือ

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและกำหนดประเด็นในการพัฒนา

กิจกกรมที่ 1 แนวคิด/ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

กิจกรรมที่ 3 สรุปประเด็นสภาพปัจจุบันและปัญหา

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 3 แห่ง

กิจกรรมที่ 5 สัมภาษณ์ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและครูผู้สอนโรงเรียน

ต้นแบบ 3 แห่ง

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างทีมงานและพัฒนาศักยภาพทีมงาน

กิจกรรมที่ 6 สร้างทีมงาน

กิจกรรมที่ 7 ประชุมทีมงาน

ขั้นตอนที่ 3 การวางแผนแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่ 8 ร่วมกันวางแผนพัฒนาโดยการระดมพลังสมอง

กิจกรรมที่ 9 จัดทำแผนและกิจกรรมการพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่ 10 กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงานตามแผนและปรับปรุงพัฒนา

กิจกรรมที่ 11 ร่วมปฏิบัติการดำเนินตามแผน

กิจกรรมที่ 12 ดำเนินงานตามขอบข่ายของงานวิชาการ 5 ด้าน

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินผลและสรุป

กิจกรรมที่ 13 ร่วมตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ 14 ร่วมรับผลประโยชน์จากการสรุปผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมที่ 15 นำเสนอผลการดำเนินงาน

4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบว่า มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อคู่มือการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการ

แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนหนองหานวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย thawat : [4 มิ.ย. 2562 เวลา 07:13 น.]
อ่าน [684] ไอพี : 110.49.36.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ