ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

ชื่อเรื่องที่วิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

สถานที่วิจัย โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่วิจัย 2561

ชื่อผู้วิจัย นายสุเมธ พรมสีดา

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1). ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 2) พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” 3)ทดลองใช้และประเมินรูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และ 4)ประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ใช้กระบวนการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis : R1) การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ (Design and Development : D1) การนำไปใช้ (Implementation : R2) และการประเมินและปรับปรุงรูปแบบ (Evaluation : D2) และตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการนิเทศภายในไปใช้จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย ประกอบด้วย แบบวิจัยเอกสาร แบบสอบถาม และแบบทดสอบ จำนวน 10 ฉบับ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จากนั้นนำมาเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู จำนวน 40 คน และนักเรียน จำนวน 329 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x̄ )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)และพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” มีชื่อว่า “รูปแบบการนิเทศภายใน เอพีไอดีซีอี(APIDCE Model)” มีองค์ประกอบของรูปแบบ 3 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ 2) องค์ประกอบเชิงกระบวนการซึ่งประกอบด้วยภาคปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินเบื้องต้น (Assessing :A) ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนนิเทศ (Planning: P) ขั้นตอนที่ 3 การให้ความรู้ก่อนดำเนินการนิเทศ (Informing: I) ขั้นตอนที่ 4 การดำเนินงานนิเทศ (Doing :D)ได้แก่ การเตรียมการณ์ก่อนการนิเทศ การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การประชุมย้อนกลับจากการสังเกตการสอน การประเมินผลการนิเทศและติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ขั้นตอนที่ 5 การประสานงาน(Coordinating :C) และขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการนิเทศ(Evaluation :E) 3)องค์ประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช้ พบว่า ความสมเหตุสมผลเชิงทฤษฎีมีความสอดคล้องของรูปแบบการนิเทศภายใน “APIDCE Model”

2. ผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน“APIDCE Model” เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดของนักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” พบว่า 1) ครูมีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิคการดำเนินการนิเทศภายในหลังการใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก 2)ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามเทคนิครูปแบบการนิเทศภายในเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิด หลังใช้รูปแบบการนิเทศภายในโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก 3)ครูมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพสูง 4) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิด หลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ความพึงพอใจของครูที่มีต่อรูปแบบการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 6)นักเรียนที่เรียนรู้จากครูที่ได้รับการนิเทศการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดหลังจากใช้รูปแบบการนิเทศภายในมีทักษะกระบวนการคิดหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย ครูเมธ : [26 ธ.ค. 2561 เวลา 14:32 น.]
อ่าน [342] ไอพี : 58.8.32.232
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ