ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินการบริหารหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ธรรมชาติศึกษากับป่าเขาใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

ชื่อเรื่อง การประเมินการบริหารหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ธรรมชาติศึกษากับป่าเขาใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม

ชื่อผู้วิจัย นายณัฐกฤษฎ์ ภูฆัง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2561

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการบริหารหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ธรรมชาติศึกษากับป่าเขาใหญ่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม เกี่ยวกับบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และการถ่ายโยงความรู้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินแบบประเมิน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ จำนวน 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน และวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 2 คน รวมจำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ยกเว้นผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 8 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 68 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 68 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ จำนวน 1 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 คน และวิทยากรจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม ยกเว้นผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน ได้มาจาก

การเลือกแบบเจาะจง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง และผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักเรียน (ด้านผลผลิต) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกเป็นนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คน รวมเป็น 9 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1) แบบประเมินการบริหารหลักสูตรท้องถิ่น 2) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบประเมินคุณภาพของนักเรียน 4) แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง 5) แบบทดสอบวัดความรู้ และ 6) แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม โดยรวมมีระดับเป็นจริงมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ตั้งไว้ ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ธรรมชาติศึกษากับป่าเขาใหญ่ทั้งสองวิชาโดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพสูง

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมมีระดับเป็นจริงมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ตั้ง

3. ด้านกระบวนการ โดยรวมมีระดับเป็นจริงมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ตั้งไว้

4. ด้านผลผลิต สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิชา ธรรมชาติศึกษากับป่าเขาใหญ่ 1 และธรรมชาติศึกษากับป่าเขาใหญ่ 2 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียน ได้แก่ 1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ ใฝ่เรียนรู้ และมีจิตสาธารณะ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยมทั้งสองคุณลักษณะ 2) ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของนักเรียน ได้แก่ ความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยมทั้งห้าสมรรถนะ และ 3) ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนเมื่อจบหลักสูตร จำนวน 8 ข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีเยี่ยมทั้ง 8 ข้อ

4.3 ผลการประเมินความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูตามหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ธรรมชาติศึกษากับป่าเขาใหญ่ โดยรวมมีระดับความพึงพอใจมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ตั้งไว้

5. ด้านผลกระทบ โดยรวมมีระดับเป็นจริงมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ตั้งไว้

6. ด้านประสิทธิผล โดยรวมมีระดับเป็นจริงมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ตั้งไว้

7. ด้านความยั่งยืน โดยรวมมีระดับเป็นจริงมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ตั้งไว้

8. ด้านการถ่ายโยงความรู้ โดยรวมมีระดับเป็นจริงมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่ตั้งไว้

โพสต์โดย NTK : [27 มิ.ย. 2561 เวลา 01:40 น.]
อ่าน [508] ไอพี : 182.232.199.162
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ