ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กาพย์พระไชยสุริยา

หัวข้อวิจัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กาพย์พระไชยสุริยา

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ

ผู้ดำเนินการวิจัย นางสาวสุณีรัตน์ วินสา

ปีที่ศึกษา 2557

หน่วยงาน โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2557 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ จำนวน 7 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 4 ด้าน จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร P ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Meanของคะแนน) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรง โดยใช้ค่า IOC (Index of Item Objectve Congruence) ค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบ สถิติหาค่าความเชื่อมั่น (Reliabilly) ของแบบทดสอบ หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ใช้ E1/E2 สถิติหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)

ผลการวิจัยพบว่า

การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์

กาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ พบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.56/ 83.67

การเปรียบเทียบทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึก

ทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1

การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์กาพย์

พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ มีค่าเท่ากับ 0.7106 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วย การอ่านเชิงวิเคราะห์กาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ มีทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.06

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วย การอ่านเชิงวิเคราะห์

กาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ โดยใช้เทคนิคความคิดหมวกหก ใบโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( ¯X = 4.48) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.16 )

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยการอ่านเชิงวิเคราะห์ กาพย์พระไชยสุริยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวหมวกความคิดหกใบ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด (3.53 ≤ ¯X ≤ 5.00) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านเนื้อหา (¯X = 4.79 ) รองลงมาคือ ด้านการวัดผลและประเมินผล (¯X = 4.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตำที่สุดคือด้านสื่อและอุปกรณ์ และด้านกระบวนการเรียนรู้(¯X = 4.31)

โพสต์โดย แท็บ : [20 มี.ค. 2561 เวลา 15:03 น.]
อ่าน [500] ไอพี : 122.155.47.136
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ