ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด

ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน นางกัลยา คำมณี

ปีที่รายงาน 2560

บทสรุป

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยใช้การประเมินวิธีเชิงระบบ(System approach) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 140 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ และแบบบันทึก จำนวน 2 ฉบับ ทำการประเมินใน 4 ด้าน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.47,S.D.= 0.11) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 ด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) ตามความคิดเห็นของครูในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.35,S.D.= 0.20) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาดปีการศึกษา 2560 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ( Process ) ตามความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.41,S.D.= 0.20) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 ด้านผลผลิต (Output ) ของครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน

4.1 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 ด้านผลผลิต (Output ) เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติด้านนิสัยรักการอ่านของครูในภาพรวมพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.49,S.D.= 0.18) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติด้านนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ด้านผลผลิต (Output ) ตามความคิดเห็นของนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.52,S.D.= 0.16) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติด้านนิสัยรักการอ่านของนักเรียน ด้านผลผลิต (Output ) ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวม พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.50,S.D.= 0.16) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

5. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวมพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 79.03 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

6. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 ในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.57, S.D.= 0.26) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

7. ผลการประเมินด้านผลกระทบ (Outcome) ของโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมหาด ปีการศึกษา 2560 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูล พบว่านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ปีการศึกษา 2560 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นข้อมูลในภาพรวมระดับดีขึ้นไป จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

โรงเรียนควรส่งเสริมความรู้ในการดำเนินงานห้องสมุดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรมีการประเมินเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

2. ควรให้มีการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในรูปแบบการประเมินอื่นๆ

โพสต์โดย กัลยา : [19 มี.ค. 2561 เวลา 08:59 น.]
อ่าน [987] ไอพี : 182.53.198.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ