ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

ชื่อผู้ประเมิน : นายวิชาญ ศรีอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ปีพุทธศักราช : 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนวัดมะนาวหวาน

ปีการศึกษา 2559 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินด้าน สภาพแวดล้อมของโครงการ (2)เพื่อประเมินด้านปัจจัยของโครงการ (3)เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (4)เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ครูและบุคลากร จำนวน 12 คน นักเรียน จำนวน 61 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 114 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ (1) แบบสอบถามด้านสภาพแวดล้อม (2) แบบสอบถามด้านปัจจัย (3) แบบสอบถามด้านกระบวนการ (4) แบบสอบถามด้านผลผลิต (5) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน (6) แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ (7) แบบบันทึกสุขภาพของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และการหาค่าอำนาจจำแนก (r) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมินและในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัดมีดังนี้

1.1 ด้านความจำเป็นของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

1.2 ด้านความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่าผ่านเกณฑ์

การประเมินและอยู่ในระดับมาก

1.3 ด้านความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ของโครงการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านความความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด / โรงเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์

การประเมินและในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัดมีดังนี้

2.1 ด้านความพร้อมของบุคลากร พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

2.2 ด้านความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

2.3 ด้านความเหมาะสมของงบประมาณ พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินและ

อยู่ในระดับมาก

2.4 ด้านความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

และอยู่ในระดับมาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ โดยการประเมิน 2 ตัวชี้วัด พบว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมินและในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวชี้วัดมีดังนี้

3.1 ด้านกระบวนการขั้นตอนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ผ่านเกณฑ์

การประเมินและอยู่ในระดับมาก

3.2 ด้านกระบวนการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัดมีดังนี้

4.1 ด้านการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โดยอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ด้านความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ พบว่า

ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

4.3 สภาวะสุขภาพของนักเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

4.4 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ผลการประเมินโครงการ ในภาพรวมของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน และอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยของโครงการ และด้านกระบวนการ และตัวชี้วัดทั้ง 14 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน 14 ตัวชี้วัด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ตัวชี้วัด อยู่ในระดับมาก 10 ตัวชี้วัด

โพสต์โดย วิชาญ : [10 มี.ค. 2561 เวลา 09:05 น.]
อ่าน [428] ไอพี : 171.6.234.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
การเลี้ยงแมว
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ