ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชันอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประ

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวเพราพิลาส น้อยหลู่

ปีการศึกษา : 2559

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน และเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ก่อนและหลัง การจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 31 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คู่มือการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จำนวน 10 เพลง แผนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ จำนวน 30 แผนและแบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 รายการแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการยืน ทักษะการเดิน ทักษะการวิ่งและทักษะการกระโดดมีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ก่อนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจนครบทั้ง 10 สัปดาห์ระหว่างการจัดประสบการณ์ได้ทำการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่สัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 9 เพื่อให้เห็นผลการพัฒนาในระยะเวลาที่แตกต่างกัน ทำการประเมินหลังการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ ชุดเดียวกันกับก่อนการจัดประสบการณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ โดยแยกเป็นรายทักษะและภาพรวม

ผลการศึกษาพบว่า

1. พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกัน โดยใช้แบบประเมินเชิงปฏิบัติการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ หลังจากจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไปแล้วในสัปดาห์ที่ 3 สัปดาห์ที่ 6 และสัปดาห์ที่ 9 มีผลการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่สูงขึ้น คือสัปดาห์ที่ 3 ทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 1.87 ทักษะการเดินมีค่าเฉลี่ย 1.86 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 1.77 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 1.71 ในภาพรวมสัปดาห์ที่ 3 พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่มีค่าเฉลี่ย 1.80 คิดเป็นร้อยละ 60.13 สัปดาห์ที่ 6 ทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 2.39 ทักษะการเดินมีค่าเฉลี่ย 2.31 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 2.18 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 2.13 ในภาพรวมสัปดาห์ที่ 6 พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่มีค่าเฉลี่ย 2.25 คิดเป็นร้อยละ 75.04 สัปดาห์ที่ 9 ทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 2.81 ทักษะการเดินมีค่าเฉลี่ย 2.76 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 2.82 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 2.81 ในภาพรวมสัปดาห์ที่ 9 พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่มีค่าเฉลี่ย 2.80 คิดเป็นร้อยละ 93.34 ในภาพรวมทักษะการยืนมีค่าเฉลี่ย 2.36 คิดเป็นร้อยละ 78.50 ทักษะการเดิน มีค่าเฉลี่ย 2.31 คิดเป็นร้อยละ 77.09 ทักษะการวิ่งมีค่าเฉลี่ย 2.26 คิดเป็นร้อยละ 75.27 และทักษะการกระโดดมีค่าเฉลี่ย 2.22 คิดเป็นร้อยละ 73.83 แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สูงขึ้นตามลำดับซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. พัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ในภาพรวมหลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ โดยหลังการจัดประสบการณ์มีค่าเฉลี่ย 2.80 คิดเป็นร้อยละ 93.34 และก่อนการจัดประสบการณ์การใช้เพลงประกอบกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ มีค่าเฉลี่ย 1.53 คิดเป็นร้อยละ 51.18 ความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยรวม 1.27 คิดเป็นร้อยละ 42.16 แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สูงขึ้นซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2

โพสต์โดย โอ : [26 ก.ค. 2560 เวลา 20:50 น.]
อ่าน [1060] ไอพี : 125.25.191.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ