ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประสานมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในได้ดี (2) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประสานมิตรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ให้เข้มแข็ง โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในได้ดี จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนวัดศรีบังวัน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีการศึกษาเอกสาร และการวิจัยระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ตามกรอบภาระงานของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 8 องค์ประกอบ คือ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ดำเนินการพัฒนาจำนวน 2 วงรอบ กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัย เจ้าหน้าที่งานระบบการประกันคุณภาพภายใน และครูโรงเรียนประสานมิตรวิทยาที่สมัครใจเข้าร่วมจำนวน 4 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 18 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจำนวน 6 คน และครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนประสานมิตรวิทยา จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบบันทึกการศึกษาเอกสาร แบบบันทึกการประชุม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และแบบบันทึกประจำวัน การจัดกระทำและการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามกรอบการวิจัย ศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูล (Read and Re-read) และหาความสัมพันธ์ของข้อมูล โดยยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในได้ดี พบว่า สถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง มีการดำเนินงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามกรอบภาระงานที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และยึดแนวคิดการพัฒนาเชิงระบบของเดมิ่ง (Plan Do Check Act) เป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน

ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนประสานมิตรวิทยา พบว่า สภาพก่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในยังไม่เข้มแข็ง การดำเนินงานยังไม่เป็นระบบและไม่ครบตามกรอบภาระงานที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร หลังจากดำเนินการพัฒนาจำนวน 2 วงรอบ พบว่า การพัฒนาวงรอบที่ 1 โดยภาพรวมระบบการประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็ง การดำเนินงานสามารถทำได้ครบตามกรอบภาระงานของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มี 2 องค์ประกอบที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินงาน คือ การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาวงรอบที่ 2 ระบบการประกันคุณภาพภายใน 2 องค์ประกอบที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการดำเนินงานได้รับการปรับปรุงและพัฒนาโดยการกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดการดำเนินงานเพิ่มเติม ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น

โพสต์โดย บุ : [27 มิ.ย. 2560 เวลา 09:10 น.]
อ่าน [552] ไอพี : 1.1.218.37
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ