ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• โครงการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (

ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในวิชาสังคมศึกษา 4 สาระเศรษฐศาสตร์ นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญ

ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้เรียน แต่นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้น้อยเกินไป ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ที่ไม่คงทนในเนื้อหาวิชาเรียนส่งผลต่อการนำไปใช้

ในการแก้ปัญหา และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน จากการศึกษาแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง เกิดความสนใจในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง และนำไปสู่ความรู้ที่คงทน ผู้ขอรับการประเมินจึงสนใจที่จะพัฒนาโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

หาความรู้ (5E) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาและ

การดำเนินชีวิต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เศรษฐศาสตร์และ

การนำไปใช้

2. เพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่อง เศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอบเขตของโครงการ

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,233 คน

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 126 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การดำเนินกิจกรรมในโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนา ดังนี้

1. เสนอโครงการต่อผู้บริหาร

2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินโครงการ ได้แก่ คู่มือการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวัดเจตคติ

3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนที่สนใจ

4. เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ เจตคติ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการก่อนดำเนินโครงการ

5. ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้

6. เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ เจตคติ ของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการหลังดำเนินโครงการ

7. วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ

8. รายงานผลการดำเนินโครงการ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่

1. คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ โดยแบ่งออกเป็นแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง จำนวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้ ทั้งหมด

20 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 60 ข้อ

3. แบบวัดเจตคติของนักเรียนในการเรียนรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) จำนวน 13 ข้อ

สรุปผลการดำเนินโครงการ

ผลการประเมินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เกี่ยวกับความสำเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ พบว่า มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 100 คน ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบประเมินความเหมาะสมของคู่มือการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจัดการเรียนรู้วิชาเรื่อง เศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ หลังจากที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5E) สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เศรษฐศาสตร์และการนำไปใช้ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย สุภัชชา : [8 ธ.ค. 2559 เวลา 11:37 น.]
อ่าน [925] ไอพี : 119.42.118.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ