ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย สำหรับนักเรียน

โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง

ผู้วิจัย นายจำลอง พรหมสูงวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2557

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการใน การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 2. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนา มัคนายกน้อย สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง คือ 3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรม การพัฒนามัคนายกน้อย สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับมัคนายกน้อย แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรมมัคนายกน้อย แบบประเมินพฤติกรรมการเป็นมัคนายกน้อย แบบวัดเจตคติต่อกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมพัฒนามัคนายกน้อย แบบวัดคุณธรรมสำหรับมัคนายกน้อย และแบบประเมินผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test Dependent) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างประเมินกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ค่าความเที่ยงตรง ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่า นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในศาสนพิธีที่จะปฏิบัติตนเป็นมัคนายกน้อย

ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนามัคนายกน้อย ด้วยวิธีการฝึกอบรม กับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนมีความคิดเห็นว่า มีปัญหาในการฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.42, S.D. = 0.57) มีความต้องการความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.87, S.D. = 0.69) มีความต้องการในการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.57, S.D = 0.07) และมีความต้องการในการใช้เทคนิคฝึกอบรมของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.64, S.D. = 0.89)

2. ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมมัคนายกน้อย สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบว่ารูปแบบกิจกรรม การพัฒนา มัคนายกน้อย ประกอบด้วย หลักสูตรการฝึกอบรม และกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ

3. ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย สำหรับนักเรียนโรงเรียน บ้านโคกกกม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนามัคนายกน้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.2 พฤติกรรมการปฏิบัติตนเป็นมัคนายกน้อย ในการดำเนินการตามรูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย โดยภาพรวมปฏิบัติได้ถูกต้องในระดับมากที่สุด ( = 3.69, SD. = 0.16)

3.5 คุณธรรมสำหรับมัคนายกน้อย หลังจากใช้รูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อยสูงกว่าก่อนใช้รูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3.4 เจตคติที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย หลังจากร่วมกิจกรรม การพัฒนามัคนายกน้อย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.52, SD. = 0.36)

3.5 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมพัฒนามัคนายกน้อย โดยภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( = 4.71, SD. = 0.46)

3.6 ผลการประเมินการใช้รูปแบบกิจกรรมการพัฒนามัคนายกน้อย โดยภาพรวม เห็นด้วยในระดับมากที่สุด ( = 4.63, SD. = 0.52)

โพสต์โดย หน่อย : [24 ต.ค. 2559 เวลา 05:27 น.]
อ่าน [894] ไอพี : 27.55.236.36
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ