ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง ชุดเรียงร้

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน

จับใจความบทร้อยกรอง ชุดเรียงร้อยถ้อยคำสู่อารยธรรมจัมปาศรี วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102)

ด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ มีความ

มุ่งหมาย เพื่อ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง โดยใช้วิธีสอนอ่าน

แบบ SQ4R วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง

ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง 2. เพื่อพัฒนาหนังสือ

ส่งเสริมการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือส่งเสริม

การอ่านจับใจความบทร้อยกรอง วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการอ่านจับใจความ

บทร้อยกรอง โดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ4R วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102) ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

นาดูนประชาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา

2558 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 43 คน ได้มากจากการสุ่มอย่างง่าย (Random

Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่าน

จับใจความบทร้อยกรอง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ด้วยวิธี SQ4R จำนวน 16 แผน ใช้เวลา

16 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง จำนวน 1 ชุด

เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และแบบวัด

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ด้วยเทคนิค SQ4R

ชนิดมาตรฐาน 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ดัชนีประสิทธิผล และสถิติตรวจสอบสมมติฐาน

การวิจัย t-test แบบ dependent samples ผลการวิจัย พบว่า

1. แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง โดยใช้หนังสือส่งเสริม

การอ่าน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102) ด้วยเทคนิค SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.76/83.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง

โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง ชุดเรียงร้อยถ้อยคำสู่อารยธรรมจัมปาศรี

วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102) ด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ มีค่าเท่ากับ 0.73 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อ

พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง

ชุดเรียงร้อยถ้อยคำสู่อารยธรรมจัมปาศรี วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102) ด้วยเทคนิค SQ4R

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.73 หรือคิดเป็น

ร้อยละ 73

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการอ่าน

จับใจความบทร้อยกรอง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102) ด้วย

เทคนิค SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

การอ่านจับใจความบทร้อยกรอง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102)

ด้วยเทคนิค SQ4R อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21

โพสต์โดย papeem : [1 ก.ย. 2559 เวลา 17:06 น.]
อ่าน [855] ไอพี : 118.172.189.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ