ความทรงจำจาก
ฐานข้อมูลเก่า
(2551-2552)

 หน้าแรก | ครูบ้านนอกบล็อก
ศูนย์รวมความคิด ความรู้ ประสบการณ์ ของคุณครู สมาชิกเว็บไซต์ ครูบ้านนอก.คอม ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำเพื่อสังคมครับ

 

แนะนำบล็อกสมาชิก

เฉลียง เม่งมั่งมี

สุกัญญา วงค์ชัย

สุจานาฏ บุญญโส

นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา

กนิษฐา วังสำเภา

yaowarat Lertpipatkul

นางบุญช่วย บุญอาจ

จุลมณี พาโคกทม

ิินางเบญจพร ศรีใหญ่

ณฤพร น้อยโพนทอง

อุษาวลี จันทร์วิเศษ

ณัฐฐามณี ศรีจอมขวัญ

ธพสิษฐ์ พงษ์พานิชย์

วุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ

ธนภพ สมบูรณ์ศิลป์

นวพรรษ พิมวิเศษ

นางชมพูนุช แพงวงษ์ จันทรประทักษ์

กิตติพงษ์ พรมทอง

กรกมล ชูช่วย

ฉวี ธรรมเกษา

พัชราภรณ์ สุขกันต์

สุขุมาล แซ่เตีย

กนกภรณ์ วงศ์อ้าย

นายพิชิต ศิลาจันทึก

ศิริประภา ธัญญประภา

ดารา สุพรรณพิทักษ์

ratchanee roupsuy

เฉลิมศักดิ์ ช่างประดิษฐ์

ชญารัศมิ์ ด้วงหวัง

กรรณิการ์ เปอะปันสุข

 

สมาชิกใหม่
ปารย์รวี เรืองช่วย
ระนอง
มณีจันทร์ ปันเป็ง
กาฬสินธุ์
ชนิดาภา ชัยมงคล
อุบลราชธานี
กนิน แลวงค์นิล
กรุงเทพมหานคร
นายธนโชติ วัดบัว
ชัยนาท
ธนโชติ วัดบัว
ชัยนาท
สุธนี แดงวิไล
ยะลา
นายเดช จงรักพงศ์เผ่า
ปทุมธานี
นางจันทรัสม์ ขอมา
สุราษฎร์ธานี
สิริลักษณ์ สุดแก้ว
พิษณุโลก
นายประยูร จักรโนวรรณ
อุดรธานี
อลิสา ทามณี
สกลนคร
นิภารัตน์ ต้นเกษ
บึงกาฬ
แสงอนันต์ ไกธิราาช
บึงกาฬ
วิไลวรรณ สง่สุขพิทักษ์
แม่ฮ่องสอน

สมาชิกทั้งหมด ( 129160 )


suwaibah2527

jukree63

kusol007

charineejum

sakultiwaporn

Thitaporn2519

surichaiteacher

viyada2279

hoossana2

 

 
Blog สุดฮิต(สุ่มมาให้อ่าน)

 

     ชุมชนชาว Blog
ห้องสนทนา ชุมชนของนักเรียน ชาว Blog
Best Practice การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม สำหรับชั้นมัธย - พีรยา แจ่มศรี-7 มี.ค. 2563 [2933/0]
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระก - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [1309/0]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ธนภณ-31 ม.ค. 2563 [161/0]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานการปฏิบัติขลุ่ยไทย สาระที่ 2 ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - พรทวี คงเจริญ-11 ม.ค. 2563 [604/0]
ศึกษาการจัดการธุรกิจโรงพิมพ์บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสมุทรสาคร - ผศ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์-20 พ.ย. 2562 [1638/0]
เผยแพร่รายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) - จีวัน-17 พ.ย. 2562 [371/0]
ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือภาพเพื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (3ขวบ) - คำพูน-20 ต.ค. 2562 [1094/1]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

เว็บไซต์เพื่อคุณครูและนักเรียนไทย