ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (บทคัดย่อ) วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิก
และนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก

ผู้วิจัย นางพรสิทธิ์ ลาภบุญเรือง

บทคัดย่อ

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก มีความมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก 2) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียน
การสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก 3) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก
4) เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแผนผังกราฟิกในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก 5) ศึกษาความความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการรู้วิชาฟิสิกส์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 28 คน ปีการศึกษา 2555 จำนวน 30 คน จากโรงเรียนลำปาว
วิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิก จำนวน 16 แผน และนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก จำนวน 16 เล่ม รวมเวลาที่ใช้สอน 24 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จำนวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test)
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค
แผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.11/80.50
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 74.89 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สูงกว่าร้อยละ 70)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ความสามารถในการสร้างแผนผังกราฟิกในการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก
มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 78.21 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (สูงกว่าร้อยละ 70)
5. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคแผนผังกราฟิกและนวัตกรรมสื่อเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เน้นการใช้แผนผังกราฟิก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย = 4.53)

โพสต์โดย pornsit : [8 พ.ค. 2556 เวลา 10:09 น.]
อ่าน [848] ไอพี : 202.143.136.133
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม