ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรีย

ชื่อเรื่อง รายงานการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ชื่อผู้ศึกษา นายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์
ปีที่ศึกษา 2555

บทคัดย่อ
รายงานการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการพัฒนาการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 115 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ของโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาและกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) และ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า
1. สภาพการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านเหล่า
(รัฐราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักความพอประมาณ หลักความมีเหตุผล หลักภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขคุณธรรมและเงื่อนไขความรู้ในการบริหารงาน 4 ด้านคือการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป พบว่าความคิดเห็นของนักเรียน ครูผู้สอน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่าโรงเรียนมีการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับ มาก ทุกด้าน
2. ความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียน บ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2 โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับ ดังนี้ ด้านผลผลิตด้านกระบวนการและด้านปัจจัยเบื้องต้น
3. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านผลผลิตของโครงการโดยรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ด้านผลผลิตของโครงการ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากโดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนักเรียนมีเจตคติ ที่ดีต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย ครูหน่อง : [18 มี.ค. 2556 เวลา 20:25 น.]
อ่าน [727] ไอพี : 171.6.105.51
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม