ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึก

ชื่อเรื่อง การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและ
ทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา นางดวงเดือน บุญประเสริฐ
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์” อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

บทคัดย่อ

การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดเป็นวิธีการที่นักเรียนดำเนินการตามขั้นตอน 6 ขั้น อันได้แก่ การสำรวจ การตั้งคำถาม การอ่านอย่างรอบคอบ การจดบันทึก การเขียนสรุปใจความสำคัญ และการวิเคราะห์ วิจารณ์ จึงเป็นวิธีการ
ที่เหมาะกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษพร้อมกันกับการพัฒนาการคิดได้อีกด้วย การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากแผนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร จำนวน 34 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย จำนวน 30 ข้อ และแบบวัด
ความพึงพอใจซึ่งเป็นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
ที่มีประสิทธิภาพ 77.29/80.19 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6130 คิดเป็นร้อยละ 61.30 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการฝึกด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะ
การคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 มีผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการฝึกด้วยการใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36

โดยสรุปการใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิดของนักเรียนได้ นักเรียนจึงใช้เทคนิคและทักษะการคิดนี้ ในการเรียนรู้การอ่านภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนยังสามารถนำเทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R
และทักษะการคิดเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง มีการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระ พึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งครูอยู่ตลอดเวลา

โพสต์โดย ครูดวงเดือน : [18 มี.ค. 2556 เวลา 09:48 น.]
อ่าน [2349] ไอพี : 192.168.3.56, 110.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม