ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก
เขต 2
ผู้เขียน : นางรุ่งนภา ศรีสุข
ประเภทสารนิพนธ์ : งานวิจัย (ผลงานทางวิชาการ)

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
จำแนกตามการดำเนินการ และตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ คือ คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 9 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 110 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 27 คน รวม 153 คน

วิธีการดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้จากการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน ได้แก่ คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวน 5 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 79 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 19 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 110 คน โดยใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
โรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สรุปได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่พบว่า เป็นคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 คน
เป็นผู้ปกครองและนักเรียน 98 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง 110 คน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการ
มีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ใน 4 ด้าน
ก่อนดำเนินผลการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมโรงเรียน
บ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่
ด้านงบประมาณ รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป และระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด
ได้แก่ ด้านวิชาการ
หลังดำเนินผลการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ด้านงบประมาณ รองลงมา ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไปและระดับความคิดเห็นเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านวิชาการ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมโรงเรียนบ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามการดำเนินการและตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่
1. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมโรงเรียน
บ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามตัวแปรการดำเนินการในภาพรวมพบว่า ก่อนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมโรงเรียน
บ้านแม่ตาวใหม่ และหลังการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมโรงเรียน
บ้านแม่ตาวใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้าน
ทั้ง 4 ด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน
2. ผลการเปรียบเทียบผลการจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมโรงเรียน
บ้านแม่ตาวใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามตัวแปรตำแหน่งในการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านทั้ง 4 ด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 4 ด้าน

โพสต์โดย ตุ๊กตา : [17 มี.ค. 2556 เวลา 15:53 น.]
อ่าน [637] ไอพี : 182.53.14.110
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม