ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบุุลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนก

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 สํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต
3 ผู้ศึกษาค้นคว้า นายสุนธพร กระจ่างจิตร
ปีที่ศึกษา 2555
……………………………………………………………………………………………….
บทคัดย่อ
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์มาก มนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้หรือนำมาประกอบใช้เป็นสื่อ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เนื้อหาวิชามีความทันสมัยรูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ เป็นการเชื่อมโยงความรู้จากโลกภายนอกเข้าสู่ห้องเรียน โดยมีครูเป็นผู้ดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน จึงมีความจำเป็นและพึงกระทำ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้กรอบเนื้อหา คือ การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน โดยอาศัยหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวความคิดของเคมมิส และแม็กแท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart) 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกต (Observation) และ การสะท้อนผล (Reflection) โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าและผู้ให้ข้อมูล มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 9 คนกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตแบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึก การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบหลายมิติ และการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยการพรรณนาวิเคราะห์


ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ก่อนดำเนินการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ไม่มีการนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลหรือนำความรู้ในเนื้อหาใหม่ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่น่าสนใจ นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ จึงได้ดำเนินการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ผลการดำเนินการพบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการนำมาประกอบการสอนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่ตนรับผิดชอบได้สามารถให้นักเรียนทำงานส่งทางอินเทอร์เน็ตได้ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสามารถจัดทำเนื้อหาสาระที่ตนเองรับผิดชอบเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนความชำนาญและเพิ่มทักษะ ปัญหาที่พบในการพัฒนาในวงรอบที่ 1 คือในหลักการค้นหาข้อมูล บุคลากรยังไม่สามารถที่จะทำการค้นหาข้อมูลตามหลักการได้ จึงได้พัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สามารถทำการค้นหาข้อมูลตามหลักการค้นหาข้อมูลได้ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้
โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และใช้กลยุทธ์การพัฒนาด้วยการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายใน สามารถช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้และประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อไป คือ การให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

โพสต์โดย นวล : [22 ก.พ. 2556 เวลา 10:55 น.]
อ่าน [696] ไอพี : 182.52.90.226
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม