ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนป่าหวายศึกษา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนป่าหวายศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ผู้วิจัย นายสุริยา สุเพ็ญศิลป์
หน่วยงาน โรงเรียนป่าหวายศึกษา อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
ปีที่พิมพ์ 2555
บทคัดย่อ
งานวิจัยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนป่าหวายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนป่าหวายศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ( Qualitative Methods ) โดยใช้รูปแบบวิธีวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ( Participatory Action Research : PAR ) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้หลักการและแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ Kemmis. & Mc Taggart ซึ่งมีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการร่วมกันวางแผน ( Plan ) ขั้นการร่วมกันปฏิบัติการ ( Act ) ขั้นการร่วมกันสังเกตการณ์ ( Observe ) และขั้นการร่วมกันสะท้อนผล ( Reflect ) และในกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น ผู้วิจัยใช้รูปแบบการประชุมปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมหรือที่เรียกว่าเทคนิค A-I-C ( Appreciation Influence Control ) ซึ่งมีการดำเนินการ 3 ขั้น คือ ขั้นตอนการสร้างความรู้ ( Appreciation หรือ A ) ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I) และขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ ( Control หรือ C ) โดยมีคณะผู้วิจัยที่มาจากภายในและนอกโรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู กรรมการนักเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผู้ปกครองนักเรียน รวม 22 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้รูปแบบการพรรณนาข้อมูล และการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของข้อมูล ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
ขั้นการเตรียมการ ในขั้นการเตรียมคนนั้นเป็นการเตรียมผู้ร่วมวิจัยได้เกิดความตระหนักในความสำคัญและความจำเป็นของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบ สภาพปัจจุบันของโรงเรียนพบว่าโรงเรียนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และในท้องถิ่นค่อนข้างน้อย การดูแลแหล่งเรียนรู้ขาดการดูแลเอาใจใส่ พื้นที่บางส่วนในบริเวณโรงเรียนไม่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างคุ้มค่า ห้องคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ และไม่มีประสิทธิภาพ สภาพปัญหาในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยโรงเรียนไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการ ครูไม่ครบชั้นห้องเรียนมีไม่พียงพอ แหล่งเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนาคือ การปรับปรุงห้องสมุด ปรับปรุง ห้องคอมพิวเตอร์พร้อมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดระบบ Internet เพื่อการสืบค้น ทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม และจัดมุม ASEAN
ขั้นการดำเนินการพัฒนา ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนป่าหวายศึกษามี
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในครั้งนี้ จำนวน 5 รายการ ได้แก่ ดำเนินการพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ ซึ่งภายในห้องได้รับการจัดระบบไฟฟ้า และระบบ Internet พร้อมทั้งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอสำหรับการให้บริการ พัฒนาห้องสมุด ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนมีห้องสมุดที่มีความพร้อมให้บริการ โดยมีห้องที่สะอาดสวยงาม มีชั้นวางหนังสือใหม่แข็งแรง มีหนังสือใหม่ที่เพียงพอสำหรับการให้บริการ สร้างมุม ASEAN ทั้งบริเวณหน้าเสาธง และในห้องเรียนในห้องสมุด โดยมีธงชาติของประเทศในกลุ่ม ASEAN และมีข้อมูลสารสนเทศของประเทศในกลุ่ม ASEAN สร้างสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนที่สวยงาม และเมื่อพิจารณาเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงตัวเลขระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยพบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีระดับการมีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.53 ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการร่วมกันสะท้อน (Reflect ) ด้านการร่วมกันปฏิบัติการ (Act ) ด้านการร่วมกันวางแผน (Plan) และด้านการร่วมกันสังเกตการณ์ ( Observe ) ตามลำดับ และระดับความพึงพอใจพบว่า ผู้ร่วมวิจัยมีระดับความพึ่งพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.42 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการร่วมกันปฏิบัติการ ( Act ) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการร่วมกันสะท้อน ( Reflect) ด้านการร่วมกันวางแผน ( Plan ) ด้านการร่วมกันสังเกตการณ์ ( Observe) ตามลำดับ

โพสต์โดย วี : [21 ก.พ. 2556 เวลา 23:00 น.]
อ่าน [666] ไอพี : 1.1.203.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม