ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้คำจากเรื่องประกอบภาพ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้คำจากเรื่องประกอบภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน นางวยุรี งูนิ่ม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
โรงเรียน บ้านโป่งกะเฌอ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ปีที่ทำการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 1) เพื่อสร้างและหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียน
สะกดคำ โดยใช้คำจากเรื่องประกอบภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการนำไปใช้โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้คำจากเรื่องประกอบภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อประเมินผลหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้คำจากเรื่องประกอบภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิธีดำเนินการพัฒนา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนามี 3 ชนิดคือ
1. แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้คำจากเรื่องประกอบภาพ จำนวน 9 ชุด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิธีการวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้สูตร t-Test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาได้ดังนี้
1. การสร้างและการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ โดยใช้คำ
จากเรื่องประกอบภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ค่าดัชนีความเหมาะสมและสอดคล้องทุกชุดเฉลี่ย 0.87 มีประสิทธิภาพระหว่างการใช้และภายหลัง
การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน (E1/ E2) 88.89/87.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80 / 80

2. การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ ช่วยพัฒนาให้นัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน พบว่ารวมทุกชุดแบบฝึกเสริมทักษะมีความก้าวหน้า + 4.87 (ผลต่างระหว่างก่อนเรียน 3.71 คะแนน หลังเรียน 8.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) และพิจารณาทุกชุดแบบฝึกเสริมทักษะ พบว่ามีความก้าวหน้าอยู่ระหว่าง +4.62 ถึง +5.37 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี คะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่าก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 15.25 คะแนน
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 26.25 คะแนน ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พัฒนาการเป็นความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
3. การประเมินผลหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
มีคะแนนเฉลี่ย 4.25 แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นไปตามหลักการพัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะ ทำให้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะมีคุณสมบัติในการถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองโดย
การผ่านการปฏิบัติจริง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทำให้เกิดการเรียนรู้แบบมีความสุข ครูสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย jarun : [20 ก.พ. 2556 เวลา 00:06 น.]
อ่าน [622] ไอพี : 182.53.121.194
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม