ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย


หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
ผู้ศึกษา : นางพรนิภา ยาไชยบุญเรือง
บทคัดย่อ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย และเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ประชากร ที่ใช้ในการศึกษา คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 รวม 82 คน จำแนกเป็น ครู จำนวน 75 คน บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สอบถามความเห็นในการทำกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 6 กิจกรรม และ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 6 กิจกรรม ซึ่งแบบสอบถาม ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.987 การศึกษาในครั้งนี้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. จากการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาดูงานธนาคารขยะ การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในความคิดเห็นภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอรุโณทัย มีความเข้าใจและสามารถนำประโยชน์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ข้อเสนอแนะ ควรมีกิจกรรมการศึกษาดูงานในปีต่อไป
2. จากการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนุปถัมภ์) และศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 จังหวัดตราด ในความคิดเห็นภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.88 แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอรุโณทัย มีความเข้าใจและสามารถนำประโยชน์จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนต่อไป ข้อเสนอแนะ ควรมีกิจกรรมการศึกษาดูงานในปีต่อไป


3. จากการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการอบรมเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและกฎหมายการศึกษา ในความคิดเห็นภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอรุโณทัยมีความเข้าใจเนื้อหาในการอบรมและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและกฎหมายการศึกษา ข้อเสนอแนะ ควรมีกิจกรรมการอบรมในปีต่อไป
4. จากการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอรุโณทัย ในความคิดเห็นภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอรุโณทัยมีความเข้าใจและสามารถนำสิ่งที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อไป ข้อเสนอแนะ ควรมีกิจกรรมการอบรมในปีต่อไป
5. จากการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมครูดีศรีอรุโณทัย ในความคิดเห็นภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84 แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ข้อเสนอแนะ ควรมีกิจกรรมครูดีศรีอรุโณทัยในปีต่อไป
6. จากการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการส่งเสริมการทำผลงานเพื่อปรับเลื่อนวิทยฐานะและการประเมินทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในความคิดเห็นภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 แสดงให้เห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้รับการส่งเสริมการทำผลงานเพื่อปรับเลื่อนวิทยฐานะและประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กำหนด ข้อเสนอแนะ ควรมีกิจกรรมส่งเสริมการทำผลงานเพื่อปรับเลื่อนวิทยฐานะและการประเมินทดลองในปีต่อไป

โพสต์โดย ดร : [19 ก.พ. 2556 เวลา 15:09 น.]
อ่าน [629] ไอพี : 118.175.19.2
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม