ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร)

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์
ของโรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร)

ผู้รับผิดชอบ นางรจนา เมธวัน

ระยะเวลาการประเมินโครงการเริ่มดำเนินการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 - 2554

วัตถุประสงค์โครงการ (1) เพื่อประเมินด้านบริบทของผลการดำเนินงานการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร) (2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของผลการดำเนินงานการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร) (3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการของผลการดำเนินงานการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร) (4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตของผลการดำเนินงานการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร) (5) เพื่อประเมินด้านความพึงพอใจของผลการดำเนินงานการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร) กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมด คือ ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) กำหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamame ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อน +5% (พรรณี ลีกิจวัฒนะ. 2553: 71) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเทียบสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 334 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง(บุรวิทยาคาร)ในครั้งนี้ใช้แบบประเมิน CIPPA MODEL มี 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ด้านความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบประเมินนำมาประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการบรรยายข้อมูล และนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิ-ทยาคาร) หลังการดำเนินโครงการด้านบริบทโดยรวมอยู่ในระดับมาก และใกล้เคียงกัน สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าการประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด
2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) ด้านปัจจัยเบื้องต้นหลังการดำเนินโครงการ รวมทั้ง 2 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และใกล้เคียงกัน สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่า ด้านความพร้อมของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยรวมอยู่ในระดับมากและใกล้เคียงกัน สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าครูมีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีในบทบาทหน้าที่การส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความพอเพียงด้านทรัพยากรต่าง ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมากและใกล้เคียงกัน สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่างบประมาณอุดหนุนโครงการเพียงพอ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) หลังการดำเนินโครงการด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมากและใกล้เคียงกัน สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าการวิเคราะห์และนำผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด
4. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) หลังการดำเนินโครงการด้านผลผลิต (Product Evaluation) เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากและใกล้เคียงกัน สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่า เยาวชนได้แสดงออกในทางที่ถูกต้องและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด
5. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) หลังการดำเนินโครงการด้านผลผลิต เกี่ยวกับผลการประเมินผลลัพธ์ เกี่ยวกับความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีต่อโครงการส่งเสริมดนตรี และนาฏศิลป์ของโรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร)โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและใกล้เคียงกัน สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่าผลสำเร็จของโครงการ/ กิจกรรมบรรลุเป้าหมายเพียงใด มีผลการประเมินมากที่สุด คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย บุษ : [21 ม.ค. 2556 เวลา 18:12 น.]
อ่าน [1383] ไอพี : 101.109.138.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม