ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุด การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่องที่ศึกษา : รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน ชุด การประดิษฐ์จากวัสดุ
เหลือใช้ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ศึกษา : นางจิตราภรณ์ วุ่นแก้ว
ปีที่ศึกษา : พ.ศ. 2554

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ชุด การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด การประดิษฐ์จากวัสดุ เหลือใช้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการทดลอง และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองไคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 24 คน

ผลการศึกษาปรากฎว่าเอกสารประกอบการสอน ชุด การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏผลดังนี้
1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน ชุด การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เอกสารประกอบการสอนทั้ง 3 เรื่อง โดยเฉลี่ยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.31/91.67 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 จึงสามารถนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการสอน ในการจัดกิจกรรมการเรียนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว(งานประดิษฐ์) ชุด การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้อย่างมีคุณภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบ การสอน เฉลี่ยร้อยละ 91.67 และผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเฉลี่ยร้อยละ 65.83 การพัฒนาสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 25.83
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน ชุด การประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์ ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า โดยภาพรวม มีระดับความพอใจในระดับ มาก ( = 4.06)

ข้อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วย
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนด้วยวิธีอื่น เช่น ชุดการสอน การใช้เกม
3. ครูควรได้ตระหนักถึงแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ นั่นคือครูควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างไรจึงจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทางด้านความรู้ ความคิด คุณธรรม จริยธรรมและมีทักษะในการแสวงหาความรู้ความสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
4. ข้อเสนอแนะในการสร้างเอกสารประกอบการเรียน
4.1 การสร้างเอกสารประกอบการสอนให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการวางแผนการดำเนินการไว้ล่วงหน้า มีการปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้เชี่ยวชาญการสอน และ อาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 ควรศึกษาขั้นตอนและกระบวนการจัดทำเอกสารประกอบการสอนจากตำราหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเลือกรูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสมในแต่ละส่วนประกอบ
4.3 สร้างเอกสารประกอบการสอนตามขั้นตอนที่กำหนดและจัดเตรียมไว้
4.4 ควรปรับปรุงและพัฒนาเอกสารประกอบการสอน โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการเรียนการสอนประเมินคุณภาพด้านเทคนิคด้วย
5. ข้อเสนอแนะสำหรับครูในการใช้ชุดการสอน
5.1 ก่อนนำชุดเอกสารประกอบการสอนไปใช้ควรศึกษาหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตรให้เข้าใจให้ดีอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการสอน
5.2 ควรจัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารประกอบการสอนให้เรียบร้อย เพียงพอกับจำนวนนักเรียน เพื่อให้บรรลุตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการสอน
5.3 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมากที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาแก่นักเรียนที่มีปัญหาเท่านั้น
5.4 ครูควรให้กำลังใจ และยกย่องชมเชยแก่นักเรียนในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน

โพสต์โดย ดุ๊ก : [17 ม.ค. 2556 เวลา 22:02 น.]
อ่าน [684] ไอพี : 1.0.172.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม