ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางกฤษณา อินทร์ลับ
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
จังหวัดสุโขทัย
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2554 จำนวน 275 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2554 จำนวน 38 คน
ซึ่งได้มาโดยการกำหนดแบบเจาะจง (purposive sampling) จากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ไม่เข้าใจการอ่านและเขียนสะกดคำ และจากการที่ครูให้เขียนตามคำบอก นักเรียนจะเขียนไม่ถูกต้อง จำเป็นต้องได้รับการซ่อมเสริม
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ประกอบด้วย
1. ชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 จำนวน 10 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ แบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ แบบฝึกที่ 1-7 ต่อการเรียนเรื่องสระ 1 รูป ข้อละ 1 คะแนนในแต่ละแบบฝึก)
2. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ของชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบปรนัยเลือกตอบ ก ข ค จำนวน 30 ข้อ

4. แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้ชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย”
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 แผน แผนการจัดการเรียนรู้ละ 1 ชั่วโมง ใช้เวลาทดลองสอน 20 ชั่วโมง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลของข้อมูล ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าที (t - test)

สรุปผลการทดลอง
1. ชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นในภาพรวมทั้ง 10 เล่ม มีประสิทธิภาพ 94.29/93.10
แสดงว่า ชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. การศึกษาผลการใช้ชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า
2.1 ผลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนระหว่างเรียน โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่านักเรียนได้ค่าเฉลี่ยร้อยละจากการปฏิบัติกิจกรรมโดยการทำแบบฝึกมากกว่าร้อยละ 80 ทุกชุด ความสามารถของนักเรียนใกล้เคียงกัน
2.2 ผลการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 80 ขึ้นไปทุกชุด ความรู้ความสามารถของนักเรียนใกล้เคียงกันอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
2.3 การทดสอบค่า - test ของผลการทดสอบหลังเรียน เปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 แบบ One Sample พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละของการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนรวมทุกชุด สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุด “กิจกรรมการอ่านการเขียนสระไทย” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01

โพสต์โดย กร : [8 ม.ค. 2556 เวลา 17:25 น.]
อ่าน [658] ไอพี : 182.53.92.168
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม