ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถ

บทคัดย่อ
การประเมินโครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมิน บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ โดยใช้การประเมินตามรูปแบบจำลองซิปป์(CIPP Model)ประชากรที่ใช้ในการประเมิน คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ตามโครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 คน (ไม่รวมคณะกรรมการฯที่เป็นครูและผู้บริหารสถานศึกษา) ครู จำนวน 25 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 60 คนในปีการศึกษา 2554 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ ฉบับที่ 1 สำหรับสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ฉบับที่ 2 สำหรับสอบถามผู้บริหารโรงเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ฉบับที่ 3 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา และฉบับที่ 4 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบประเมินโครงการ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งทุกฉบับผ่าน การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาคุณภาพของเครื่องมือด้านความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ผลการประเมิน พบว่า
การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สรุปผล การดำเนินงานได้ดังนี้
ด้านบริบทของโครงการ (Context) มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 11 โครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนามีส่วนร่วมมีความสอดคล้องนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( = 4.48) ข้อ 8 . โครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนาเป็นประโยชน์ในการนำทรัพยากรทางการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด( = 4.42) และ ข้อ 5 โครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนามีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( = 4.35)
ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ ข้อ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจและดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนาอย่างเป็นระบบ ( = 4.56) ข้อ 7 ครู บุคลากรและคนในชุมชนให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนา( = 4.50) และข้อ 9 มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมโครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนา( = 4.46)
ด้านกระบวนการของโครงการ (Process) พบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ ข้อ 5 . มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนในการดำเนินการตามโครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนา( = 4.71) ข้อ 8 ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งครู ผู้ปกครอง มีการประสานสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในการดำเนินงานโครงการ( = 4.43) และข้อ 9 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามโครงการเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ไตรภาคีพัฒนาระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ( = 4.31)
ด้านผลผลิตของโครงการ (Product) พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ( = 4.41) ด้าน การเรียนการสอน ( = 4.32) และด้านการบริหารจัดการ ( = 4.28)

โพสต์โดย ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ : [28 ธ.ค. 2555 เวลา 11:19 น.]
อ่าน [1063] ไอพี : 182.53.184.16
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม