ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
ของนักเรียน
ผู้วิจัย นายฉัตรชัย สุทธมา
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี 3 เดือน ตั้งแต่ มกราคม 2553 – มีนาคม 2554

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ส่วนรวมและสังคมอย่างเหมาะสม นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อความรับผิดชอบในการทำงาน และให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
การดำเนินงานวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยกลุ่มเป้าหมายเป็น นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ปีการศึกษา 2553 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 36 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 1,297 คน นวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน คือ คู่มือการจัดกิจกรรมกลุ่มที่ผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้นจำนวน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำและบริเวณเขตรับผิดชอบของห้องเรียน 2) กิจกรรมพัฒนาวิชาการ 3) กิจกรรมการรักษาระเบียบวินัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน แบบประเมินพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่ม แบบสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานของนักเรียน แบบวัดเจตคติต่อความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน และแบบประเมินผลการติดตามเยี่ยมบ้านของนักเรียน สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทำการทดสอบความแตกต่างด้านเจตคติต่อความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน ก่อนและหลังปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้ t-test (dependent)
ผลการวิจัยพบว่า
1) การพัฒนาความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน พบว่า นักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มมีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูงขึ้น
2) นักเรียนที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม มีเจตคติที่ดีต่อความรับผิดชอบในการทำงานสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) นักเรียนที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม สามารถนำทักษะและประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ภาคผนวก ก
• นวัตกรรมการจัดกิจกรรมภาคผนวก ข
• แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน
• แบบประเมินผลพฤติกรรมการทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน
• แบบสรุปรายงานการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
ของนักเรียน
• แบบประเมินพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อหน้าที่การปฏิบัติงานของนักเรียน
• แบบวัดเจตคติความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน
• แบบประเมินผลการติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน โครงการเยี่ยมบ้านโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ภาคผนวก ค
• หนังสือขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
• รายนามผู้เชี่ยวชาญ

ภาคผนวก ง
• บันทึกข้อความขออนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน
• หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน
• หนังสือขอบคุณจากหน่วยงานอื่น

ภาคผนวก จ
 ตารางการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคผนวก ฉ
• แผนผังบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่


ภาคผนวก ช
• รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาการรักษาความสะอาด
• รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาวิชาการ
• รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย

ภาคผนวก ญ
เอกสารอ้างอิงในการระดมทรัพย์เพื่อการศึกษา


ภาคผนวก ม
• ใบแสดงค่าเฉลี่ยเจตคติต่อความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน• ประวัติผู้รายงาน


รูปแบบการพัฒนาการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ
ของนักเรียน
นายฉัตรชัย สุทธมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

โพสต์โดย ครูการ : [7 ธ.ค. 2555 เวลา 12:26 น.]
อ่าน [660] ไอพี : 101.51.204.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม