ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึก

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
วิชาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นายวิญญา นาใจรีบ
ปีที่รายงาน 2554

บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา เซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา พ 33101 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา พ 33101 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา
พ 33101 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา พ 33101 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2553 ที่เรียนรายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา พ 33101 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย 1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา พ 33101 จำนวน 8 เล่ม ดังนี้ 1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อ 2) เรื่อง การบริหารร่างกาย 3) เรื่อง การเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 4) เรื่อง การเล่นลูกด้วยหลังเท้า 5) เรื่อง การเล่นลูกด้วยเข่า 6) เรื่อง การเล่นลูกด้วยศีรษะ 7) เรื่อง การเล่นเป็นทีม 8) เรื่อง กติกาการแข่งขัน 2. แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 แผน 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ
ผลการรายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
วิชา เซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สรุปผลได้ ดังนี้
1. การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา
พ 33101 จำนวน 8 เล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผู้รายงานได้นำเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา พ 33101 ไปใช้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2553 ที่เรียนวิชา รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา พ 33101 จำนวน 35 คน แล้วนำคะแนนมาคำนวณหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา
พ 33101 จำนวน 8 เล่ม พบว่า เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา
พ 33101มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 86.35/85.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และมีประสิทธิภาพรายเล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อ เล่มที่ 2 เรื่อง การบริหารร่างกาย เล่มที่ 3 เรื่อง การเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน เล่มที่ 4 เรื่อง การเล่นลูกด้วยหลังเท้า เล่มที่ 5 เรื่อง การเล่นลูกด้วยเข่า เล่มที่ 6 เรื่อง การเล่นลูกด้วยศีรษะ เล่มที่ 7 เรื่อง การเล่นเป็นทีม
เล่มที่ 8 เรื่อง กติกาการแข่งขัน มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ 85.25/81.42 , 84.45/84.28 , 86.40/85.14 ,86.85/85.42 , 87.42/87.14 , 87.08/85.71 , 87.42/86.85 และ 88.45/86.28 ตามลำดับ
2. การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน วิชาเซปักตะกร้อ พบว่ามีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ได้จริง มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8083 แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน วิชาเซปักตะกร้อ ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ร้อยละ 80.83
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา พ 33101 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่นักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา พ 33101 พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 คิดเป็น ร้อยละ 92.80 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47โพสต์โดย winya : [28 ต.ค. 2555 เวลา 10:14 น.]
อ่าน [21771] ไอพี : 223.207.171.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม