ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาและผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและผลการใช้สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน นางจอมสรวง สุวรรณขจร
ปีการศึกษา 2554

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้สื่อวีดิทัศน์และหลังการใช้
สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 33) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนก่อนการใช้สื่อวีดิทัศน์และหลังการใช้สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 94 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองลำเจียก สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 1 ห้องได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3จำนวน 32 คน เป็นกลุ่มทดลอง ส่วนอีก 2 ห้องเรียนที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพบทเรียนวีดิทัศน์ โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) จำนวน 42คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. สุ่มนักเรียน จำนวน 2ห้องเรียน จากจำนวนทั้งหมด 3ห้องเรียน ให้เป็นห้องเรียนที่ 1,2
และ 3 ตามลำดับ ด้วยการจับสลากโดยที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 จะถูกจับสลากแยกเป็น ห้องที่
1 และห้องที่ 2 เนื่องจากมีห้องเรียนจำนวนน้อย
2. สุ่มนักเรียนจากห้องเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่3/2มาจำนวน 3 คน เพื่อใช้ในการทดลองครั้งที่ 1
3. สุ่มนักเรียนจากห้องเรียนที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2มาจำนวน 10 คน และแบ่งเป็น
กลุ่มๆ ละ 5 คน โดยวิธีจับสลาก เพื่อใช้ในการทดลองครั้งที่ 2
4. สุ่มนักเรียนจากห้องเรียนที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1มาจำนวน 29คน และแบ่งเป็น
กลุ่มๆ ละ 5 คน โดยวิธีจับสลาก เพื่อใช้ในการทดลองครั้งที่ 3
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้สื่อวีดิทัศน์และหลังการใช้สื่อวีดิทัศน์ จำนวน 20 ข้อ3) แบบทดสอบย่อยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ละ 10 ข้อ จำนวน 30 ข้อ4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนสาระนาฏศิลป์ จำนวน 10 ข้อ
5)สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่1 นาฏยศัพท์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3การปฏิบัติท่ารำเพลงระบำลำเจียกพัฒนาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6)คู่มือการใช้สื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1นาฏยศัพท์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์ และหน่วยการเรียนรู้ที่ 3การปฏิบัติท่ารำเพลงระบำลำเจียกพัฒนา7)แบบประเมินการใช้สื่อวีดิทัศน์และคู่มือการใช้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. ประสิทธิภาพสื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีดังนี้
1.1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 นาฏยศัพท์ มีประสิทธิภาพ81.38/83.10
1.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาษาท่ารำทางนาฏศิลป์มีประสิทธิภาพ81.55/84.48
1.3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปฏิบัติท่ารำเพลงระบำลำเจียกพัฒนามีประสิทธิภาพ
83.29/85.52
ประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน์ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมทั้ง 3หน่วยการเรียนรู้ เป็น 82.07/84.37 ซึ่งหน่วยการเรียนรู้ทั้ง3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้สื่อวีดิทัศน์สูงกว่าก่อนการใช้สื่อวีดิทัศน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ความพึงพอใจต่อการเรียนสาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการใช้บทเรียนสูงกว่าก่อนการใช้สื่อวีดิทัศน์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย teachhh : [16 ต.ค. 2555 เวลา 15:32 น.]
อ่าน [682] ไอพี : 125.24.234.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม