ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางภัทรพร ประเสริฐสังข์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ปีที่พิมพ์ 2555บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ศึกษาค้นคว้าจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เสริมทักษะการสนทนาและการสื่อสาร สาระการเรียนรู้ที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในหน่วย การเรียนรู้ที่ 10 เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จนทำให้ผู้เรียนสามารถสนทนาและสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความมั่นใจ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
การจัดทำชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชุดนี้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรของสถานศึกษา พ.ศ. 2553 (ปรับปรุง พ.ศ.2554) ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ได้ประเมินผลงานแบบมีส่วนร่วม โดยประเมินผลงานตนเองและผลงานเพื่อน สรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการเรียนพร้อมทั้งคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด นำเสนอผลงานต่อครูผู้สอนและเพื่อน ๆหน้าชั้นเรียนได้อย่างมั่นใจ
ผู้ศึกษาค้นคว้ามีจุดมุ่งหมายในการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัด การเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จำนวน 39 คน ซึ่งได้มา โดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1)ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 10 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขจนสามารถใช้ในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างสมบรูณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 83.77/81.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีค่าเท่ากับ 0.6022 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.6022 หรือคิดเป็นร้อยละ 60.22
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยท่ากับ 4.49

คำสำคัญ : ชุดฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผล
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ ผู้เรียน กลุ่มเป้าหมาย

โพสต์โดย ภัทรพร : [27 ก.ย. 2555 เวลา 04:51 น.]
อ่าน [774] ไอพี : 1.1.204.174
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม