ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนาคา ตำบลเมืองลี

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนาคา ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ผู้ประเมินโครงการ นายสุทธิเกียรติ ขันคำนันต๊ะ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ้ง
ปีที่ประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2553


การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนาคา ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบจำลองซิปป์ CIPP Model ของ ดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stuffebeem) มี 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลลัพธ์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครูจำนวน 4 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 33 คน ผู้ปกครองนักเรียน 33 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน 7 คน รวมทั้งสิ้น 84 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 2 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการประเมิน
จากการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านนาคา ตามความคิดเห็นและการปฏิบัติของครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ในด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลลัพธ์ ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model เป็นกรอบแนวคิด ในการประเมิน สรุปผลได้ดังนี้
1. ด้านบริบท พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด วัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นโยบายโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความเหมาะสมบทบาทหน้าที่ของโรงเรียน ความต้องการเป็นของโรงเรียน เวลาสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบันและหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของโรงเรียน
2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพอเพียงและเหมาะสมเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง สนับสนุนงบประมาณมีความเหมาะสมและพอเพียงในระดับมากที่สุด ส่วนรายการอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ มีวัสดุอุปกรณ์ มีการติดต่อประสานงานในการดำเนินการตามโครงการกับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ชุมชนสนับสนุนงบประมาณ เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการดำเนินกิจกรรม
3. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การกำหนดบทบาทหน้าที่ ของคณะทำงานที่ชัดเจน ระบบการบริหารภายในโรงเรียนเอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน และกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการวางแผน ความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง การสรุปรายงาน นิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน การปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแยกเป็นรายการแล้วพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามขั้นตอน และกิจกรรมเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา
4. ผลการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ
4.1 พฤติกรรมการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนตามหลักไตรสิกขา ได้แก่ ด้านการรักษาศีล การปฏิบัติสมาธิ การสร้างปัญญา ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า ภาพรวมมีผลการปฏิบัติพฤติกรรมแต่ละด้านในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการรักษาศีล
4.2 ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านนาคา ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน ในภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า รายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีความสำนึกในพระคุณของพ่อแม่และครู

โพสต์โดย เกียรติ : [26 ก.ย. 2555 เวลา 13:31 น.]
อ่าน [739] ไอพี : 118.172.240.218
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม