ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย สำหรับเด็กชาวเขาเผ่าม้ง ชั้นอนุบาลปีท

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลองเพื่อพัฒนาหนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยของเด็กชาวเขาเผ่าม้ง ชั้นอนุบาลปีที่1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านสุขนิสัยของเด็กชาวเขาเผ่าม้ง ชั้นอนุบาลปีที่1 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย และเพื่อศึกษาเจตคติของเด็กชาวเขาเผ่าม้ง ชั้นอนุบาลปีที่1 ที่มีต่อการใช้หนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กชาวเขาเผ่าม้ง ชั้นอนุบาลปีที่1/1 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2
ปีการศึกษา 2554 จำนวน 30 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purpose Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย แบบทดสอบหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย แบบประเมินสุขนิสัยในเด็กปฐมวัย และแบบวัดเจตคติเด็กปฐมวัยที่มีต่อหนังสือนิทานสองภาษา
ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ครูผู้จัดประสบการณ์ดำเนินการพัฒนาและแนะนำนวัตกรรมหนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยโดยใช้สาระจากคู่มือการใช้หนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัยกับเด็กปฐมวัยกลุ่มตัวอย่าง โดยสัปดาห์ที่ 1 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมินพฤติกรรมด้านสุขนิสัยก่อนการทดลอง (Pre-test) โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมด้านสุขนิสัย ของเด็กชาวเขาเผ่าม้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 สัปดาห์ที่ 2-5 ดำเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเด็กชาวเขาเผ่าม้ง ชั้นอนุบาลปีที่1 เวลา 4 สัปดาห์ แล้วครูผู้จัดประสบการณ์กรอกผลพัฒนาการก่อนและหลังการได้รับการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย ลงแบบกรอกคะแนน
ผลการศึกษา พบว่า
1. หนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย มีประสิทธิภาพ 91.28/90.09 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. พฤติกรรมด้านสุขนิสัย ของเด็กชาวเขาเผ่าม้ง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 หลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. เด็กปฐมวัยมีเจตคติต่อหนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 2.58

ข้อเสนอแนะ
1. ครูจะต้องมีวิธีการเล่านิทานที่น่าสนใจผสานกับการหนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย เพื่อให้การจัดประสบการณ์มีประสิทธิภาพต่อเด็กปฐมวัย
2. ครูจะต้องพัฒนาสร้างนวัตกรรมหรือสรรหานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมประจำวันไว้ให้มาก เพื่อนำเสนอให้เด็กปฐมวัยเห็นความสำคัญและประโยชน์อย่างหลากหลาย
อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในทางที่จะทำให้เด็กปฐมวัยเปลี่ยนแปลงเจตคติให้ยอมรับการพัฒนาและ
การใช้นวัตกรรม ดังนั้นการจัดทำคลังนวัตกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูผู้จัดประสบการณ์ให้แก่เด็กปฐมวัย
3. การใช้รูปแบบการพัฒนาและใช้นวัตกรรมหนังสือนิทานสองภาษา ชุดนิทานสร้างเสริมสุขนิสัย ควรมีการวางแผนระยะยาว โดยเฉพาะการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเจตคติให้ยอมรับการพัฒนานั้นไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนได้ เพราะหากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติครูผู้จัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยให้ยอมรับการพัฒนาและใช้นวัตกรรมได้ ทำให้แผนการใช้นวัตกรรมต้องเปลี่ยนแปลงไป ไม่สอดคล้องกับการวางแผนการจัดกิจกรรมประจำวันได้
4. ครูผู้จัดประสบการณ์เด็กปฐมวัยควรมีรูปแบบการเผยแพร่นวัตกรรมไปสู่ครูท่านอื่น ๆ
ที่เป็นเครือข่ายครูผู้จัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย เพื่อช่วยขยายแนวคิดของการพัฒนาวิชาชีพตนเอง
สู่การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ต้องให้ครูเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้เป็นอย่างดี

โพสต์โดย น้อง : [26 ก.ค. 2555 เวลา 09:55 น.]
อ่าน [1080] ไอพี : 192.168.2.18, 110.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม