ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านร่องกอก

รายงานการพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านร่องกอก มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการการพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และความพึงพอใจจากการพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ เพื่อยกระดับคูณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านร่องกอก กลุ่มประชากรที่ใช้ในการรายงาน ประกอบด้วย ครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องกอก รวมจำนวนทั้งสิ้น 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรายงานประกอบด้วย แบบสอบถามเพื่อรายงานการพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านร่องกอก จำนวน 3 ชุด และแบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล จัดอันดับ และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย
ผลการรายงาน พบว่า
การพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านร่องกอก ตามความคิดเห็นของคณะครู บุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการดำเนินงาน มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการวางแผน ด้านการปรับปรุงแก้ไข และด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล ตามลำดับ
ด้านการวางแผน พบว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ พร้อมระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีการวางแผน ระดมความคิด ประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อดำเนินโครงการฯ มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ด้านการดำเนินงาน พบว่า การดำเนินปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ กิจกรรมต้นไม้พูดได้ การทำรั้วและป้ายโรงเรียน และการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ซุ้มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ ศาลาที่พัก ที่ดื่มน้ำนักเรียน ปรับปรุงสนามกีฬา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด, การดำเนินปรัปปรุงแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ บ่อเลี้ยงปลาและกบ โรงเพาะเห็ด โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด, การปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน ได้แก่ การปูกระเบื้องและทาสีอาคารอเนกประสงค์ ทาสีอาคารเรียน สร้างโรงอาหาร การปรับปรุงห้องสมุด เป็นต้น และคณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูล ให้ความคิดเห็น แรงงาน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ ติดตาม และประเมินผล มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล พบว่า จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการฯ มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่า นำผลการผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลโครงการฯ มาเป็นข้อมูล เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ของโรงเรียน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป มีความการปฏิบัติในระดับมากที่สุด
ด้านคุณภาพผู้เรียนจากการพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านร่องกอก ตามความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีผลสำเร็จในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านพลานามัย มีผลสำเร็จในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านคุณธรรม ด้านการมีวินัย และด้านการเรียน ตามลำดับ
ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านร่องกอก ตามความคิดเห็นของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมมีผลสำเร็จในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนดไว้, โรงเรียนได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่และภูมิทัศน์ให้มั่นคง สวยงาม สอคคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และโครงการช่วยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การรักษาความสะอาด ความมีระเบียบวินัย มีพฤติกรรมที่ดีต่อผู้อื่น เป็นต้น มีผลสำเร็จในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย สุชาติ : [29 ก.พ. 2555 เวลา 23:26 น.]
อ่าน [1600] ไอพี : 49.49.55.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม