ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทความสัมมนา เรื่อง"ใครว่าการอบรมสัมมนาคือการไปเที่ยว"

บทความเรื่อง “ ใครว่าการอบรมสัมมนาคือการไปเที่ยว ”
ไปงานสัมมนาแล้วได้อะไร ?
หลายคนอาจแค่ได้ไปเที่ยว ได้ไปนั่งตากแอร์ ได้เงินค่าเดินทาง หรือบางคนกลับไปมือเปล่า แต่หลายคนที่มาเข้ารับการอบรมสัมมนาบางคนกลับไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะเขาสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาไปพัฒนาองค์กรวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์
ประโยชน์ของการสัมมนาในแต่ละครั้งอย่างน้อยจะได้รับผลดังต่อไปนี้ คือ
1. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความคิด และประสบการณ์เพิ่มขึ้น
2. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
3.ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล
4. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้จักกันดียิ่งขึ้น
5. ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความคิดที่จะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
6. ช่วยฝึกฝนผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ยอมรับผลการตัดสินใจ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
7. ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
8.ผลของการสัมมนาจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สัมมนาแก่บุคคลและสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการสัมมนาโดยตรง นอกจากนี้ยังจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้ในการสัมมนาต่อไป
ผู้เขียนขอนำเสนอตัวอย่างจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ได้เข้ารับการอบรมสัมมนานั้นคือโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมพวกเขาไม่ได้กลับไปมือเปล่า โรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม เป็นโครงการที่มีแนวทางการอบรมสัมมนาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรมุสลิม โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย(สสม.) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นต่างๆมีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น
เนื้อหาในการฝึกอบรมของโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมจะประกอบไปด้วยเรื่องจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้นำในการเสริมสร้างสุขภาวะ, กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง และเนื้อวิชาสุดท้ายก็คือการศึกษาเรียนรู้ด้วยการดูงานชุมชนตัวอย่าง แล้วคนที่ผ่านการอบรมจากโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม เมื่อกลับไปยังชุมชนของตน เขากลับไปทำอะไรกันบ้าง
ตัวอย่างแรกคือ คุณอำนวย หมุดทอง ประธานชุมชนสะและห์น้อย เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ สิ่งสำคัญที่คุณอำนวยนำไปใช้ก็คือการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ เขาได้เขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ศูนย์ประสานงานภาคกลาง ใน “โครงการอบรมผู้สูงอายุ และอาหารสมุนไพร” จำนวน 54,000 บาท ขอการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวน 13,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการคุณโทษของยาเสพติด และ”โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน” ก็ของบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 30,000 บาท
ผู้เข้ารับการอบรมท่านต่อมาคือ คุณอับดุลเลาะ ยิ่งนิยม ผู้นำชุมชนมัสยิดแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง ปทุมธานี เมื่อกลับมาจากการอบรม เขาก็ได้นำความรู้เรื่องการเขียนโครงการไปขอรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลคลองหลวงเพื่อจัดทำโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนและคลองสวยน้ำใส เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
ส่วนคุณมะเหรม ดาราไก และคุณยูโสป เทพรัตน์ ผู้นำชุมชนมัสยิดบ้านท่าสูง อ. ท่าศิลา จ.นครศรีธรรมราช หลังจากผ่านการอบรมโรงเรียนผู้นำฯ รุ่นที่1 ได้กลับมาชี้แจงสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในชุมชน จำนวน 20 คน ไปศึกษาดูงานที่หมู่บ้านปาตาระ อ. สายบุรี จ. ปัตตานี และได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีแม่บ้าน และเยาวชนได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ และรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย
อีกตัวอย่างที่น่าสนใจมากๆก็คือ คุณหมาดสะ หมานหนำ อิหม่ามมัสยิดดะว้าตุ้ลมัสลีมีนและผู้ใหญ่บ้านห้วยปลิง จ.ระนอง ซึ่งได้เข้าอบรมในโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิม รุ่นที่ 2 เมื่อกลับมาจากการอบรมอิหม่ามหมาดสะได้ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน รวมไปถึงการสร้างเสริมอาชีพด้วยการนำทะลายปาล์มที่โรงงานปาล์มสกัดลูกออกจากทะลายจนเหลือแต่วัตถุดิบทิ้งเปล่า มาเพาะเห็ดฟาง โดยใช้ทะลายปาล์มแทนฟาง แล้วเชิญเกษตรจังหวัดมาให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดจากทะลายปาล์มพร้อมทำการตลาดเห็ดฟางให้ด้วย
ผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 4 คนจากโรงเรียนผู้นำสุขภาวะมุสลิมไทยเป็นตัวอย่างได้ดีถึงการอบรมสัมมนาที่ไม่แค่จัดโครงการให้เสร็จๆไป แต่ทว่าเป็นโครงการที่แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยสามารถสร้างผู้นำคนแล้วคนเล่าให้กลับไปสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชนของตน
เห็นไหมล่ะคะว่าการอบรมสัมมนาที่หลายคนคิดว่าอาจแค่ได้ไปเที่ยว ได้ไปนั่งตากแอร์ ได้เงินค่าเดินทาง ซึ่งบางคนกลับไปมือเปล่า แต่คนที่มาเข้ารับการอบรมสัมมนากลุ่มนี้กลับนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นพวกเราที่เป็นข้าราชการครูทุกคนควรที่จะนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาแต่ละครั้งไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเด็กและองค์กรของเราเพื่อให้คุ้มค่ากับเงินที่รัฐบาลได้ให้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง


โพสต์โดย นางเสาวลักษณ์ วงศ์ภีรักษ์ : [9 ม.ค. 2555 เวลา 21:28 น.]
อ่าน [978] ไอพี : 110.49.249.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม