ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• จะส่งบุคลากรไปสัมมนา หรือจะจัดสัมมนาภายในองค์กร

จะส่งบุคลากรไปสัมมนา หรือจะจัดสัมมนาภายในองค์กร
9 ม.ค. 2555 : นางศิริพร กระแสทร
ครูบ้านนอกดอทคอม

อย่างไรก็ดีในกรณีการจะส่งบุคลากรออกไปอบรมภายนอก หรือจะจัดอบรมภายในองค์กรนั้น ที่ต้องพิจารณาชั่งน้ำหนักดูระหว่างงบประมาณที่ต้องเสียไปกับผลที่จะได้รับ หลังจากอบรมเมื่อเสร็จสิ้นว่าอย่างไหนจะคุ้มค่ามากกว่ากันนั้น ในบางครั้งการตัดสินใจที่ผิดพลาด อาจทำให้ท่านเสียงบประมาณไปโดยใช่เหตุ ดังนั้นก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกว่าจะอบรมแบบใด ในลำดับต่อไปท่านควรจะคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

1.จำนวนของบุคลากร

1.1 กรณีจำนวนพนักงานที่จะเข้าอบรมมีจำนวนมาก และต้องการศึกษาพัฒนาความรู้ในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเดียวกัน การจัดอบรมภายในองค์กร น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าการส่งบุคลากรแต่ละคนออกไปอบรมภายนอก เพราะนอกจากจะสามารถประหยัดงบประมาณของหน่วยงานหรือองค์กรได้มากกว่าแล้ว ยังสามารถให้พนักงานได้ศึกษาเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ตลอจนประสบการณ์ต่างๆไปพร้อมๆ กัน ด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

แต่บางองค์กร อาจมีความเห็นว่าในบางกรณีหลักสูตรที่ประสงค์จะให้บุคคลากรฝึกอบรมพัฒนานั้น อาจเลือกใช้วิธีการส่งบุคคลากรที่มีความเหมาะสมสักคนหนึ่งออกไปอบรมภาย นอก(Public Training) ก็น่าจะเพียงพอ โดยเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วจึงค่อยให้บุคลากรคนดังกล่าวกลับมาถ่ายทอดความ รู้ให้แก่พนักงานส่วนที่เกี่ยวข้องฟังต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าว ที่เรียกกันว่าการ Coaching นั้น ถ้าท่านสามารถเลือกคนที่มีความสามารถในการเก็บรายละเอียดสิ่งที่เรียนมาและ มีความสามารถในการถ่ายทอดได้ดี และครบถ้วนนั้น องค์กรก็จะสามารถประหยัดวบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์

แต่ในทางตรงกันข้าม หากประสิทธิภาพในการสื่อสารและสอนงานของบุคคลการคนดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ คาดหมายหรือมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆจากภายในเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นบุคคลากรไม่ให้ความสนใจแก่การบรรยายหรือไม่มีการซักถาม และไม่ต้องการข้อมูลเชิงลึกหรือเชิงเปรียบเทียบซึ่งเกินกว่าประสบการณ์ของ พนักงานผู้สอน การฝึกอบรมดังกล่าวก็อาจไม่ได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการหรืออาจเกิดความ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนในหลักวิชาการได้ ซึ่งอาจส่งผลให้การลงทุนในลักษณะดังกล่าวไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากการถ่ายถอดที่ไม่ครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงในหลายกรณีที่ฝึกอบรมแล้วไม่สามารถกลับมาถ่ายถอดความรู้ต่อไปได้

1.2 กรณีจำนวนบุคลากรที่จะเข้าอบรมมีจำนวนน้อย ไม่ถึง 10 ท่าน กรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในกระบวนการตัดสินใจจัดฝึกอบรมรมก็คือ จำนวนบุคลากรที่เข้าอบรมมีน้อย เช่นเมื่อบริษัทมีความต้องการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากร จึงโทรศัพท์ไปยังผู้ให้บริการจัดฝึกอบรมเพื่อสอบถามกรณีจะจัดอบรมแต่มีผู้ เข้าอบรมจำนวนเพียง 5 ท่านจะสามารถจัดได้หรือไม่? ซึ่งในความเป็นจริงจำนวนดังกล่าวย่อมสามารถจัดอบรมได้ แต่เมื่อได้ทดลองคำนวณค่าใช้จ่ายต่อผู้เข้าอบรมต่อ 1 ท่าน แล้วอาจจะพบว่า ค่าใช้จ่ายต่อคนนั้นจะอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูงมาก บางครั้งอาจสูงกว่าการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกหรือที่เรียกว่า Public เสียอีก อย่างไรก็ดีหากผู้ประสงค์จะจัดการฝึกอบรมสามารถยอมรับกับข้อเท็จจริงใน เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปด้านต้นทุนเฉลี่ยต่อผู้เข้าอบรม 1ท่าน นี้ได้ ก็สามารถตัดสินใจจัดอบรมภายในองค์กรได้ และแน่นอนสิ่งที่จะได้รับจากการจัดอบรมที่มีจำนวนผู้เข้าอบรมไม่มากก็คือ เนื้อหาที่เจาะลึกและการแลกเปลี่ยนความคิด การตั้งคำถามและคำตอบที่ตรงประเด็นยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการเนื้อหาหลักสูตรที่สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของท่าน ได้อย่างเหมาะสมลงตัว ภายใต้สภาพของสถานที่หรือห้องที่จัดอบรมซึ่งเป็นของท่านแต่เพียงผู้ เดียว


2.ข้อมูล หรือประเด็นที่เป็นประโยชน์ สำหรับการออกแบบหลักสูตรการอบรม

ข้อแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งของการจัดอบรมแบบ Public Training และ In-House Training คือ วิธีการออกแบบหลักสูตรการอบรม ในกรณีของการอบรมแบบ Public Training ผู้เข้าอบรมคงจะไม่มีบทบาทในการร่วมกำหนดเนื้อหาหลักสูตรให้ตรงกับกลุ่มผู้ เข้าอบรม เพราะบริษัทที่รับจัดอบรมจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรขึ้นเอง โดยจะจัดทำหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ และคำนึงถึงกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมในจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้เจาะจงไปที่ข้อมูลหรือปัญหาของกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเป็นการ เฉพาะ ดังนั้นหากผู้เข้าอบรมมีข้อสงสัยในเรื่องใด ก็จะต้องอาศัยความพยามยามในการสอบถามวิทยากรในระหว่างหรือภายหลังการอบรม เพื่อช่วยคลายปัญหาหรือข้อสงสัยนั้นๆ

แต่สำหรับการจัดอบรมแบบ In-House Training บริษัทที่เลือกจัดอบรมในลักษณะนี้สามารถที่จะเป็นผู้ร่วมออกแบบหลักสูตรให้ ได้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม บริษัท หรือกลุ่มธุรกิจของตนเองได้ ซึ่งประโยชน์จะไม่ใช่แค่เพียงได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยลดทอนหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นๆ ได้อีกด้วย การตัดสินใจเลือกใช้บริการฝึกอบรมแบบ In-House Training จะไม่เป็นการใช้เวลาในการการนั่งเรียนโดยได้ผลตอบรับที่ต่ำ หรือเสียงบประมาณในจำนวนมากโดยเปล่าประโยชน์แต่อย่างใด หากผู้ต้องการจัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจหลักการณ์ดังที่กล่าวและพร้อมที่จะ ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการออกแบบหลักสูตรนั้นๆอย่างเพียงพอ

ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการออกแบบหลักสูตร มีดังนี้

1.ประเภทองกรของท่านว่าเกี่ยวอะไร

2.ผู้เข้าสัมมนาเป็นใคร (ตำแหน่ง/หน่วยงาน/ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งนั้นๆ/เพศ/อายุ)

3.วัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

4.ท่านต้องการเห็นอะไรหลังจากอบรมเสร็จสิ้นแล้ว

5. ปัญหาอะไรที่พบจากการปฏิบัติงาน จึงต้องการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว

6. ข้อมูลอื่นฯ ที่ต้องให้เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรการอบรม)

โพสต์โดย นางศิริพร : [9 ม.ค. 2555 เวลา 19:32 น.]
อ่าน [851] ไอพี : 61.19.65.29
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม