ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ บทคัดย่อรายงานการดำเนินงานพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง

ชื่อเรื่อง รายงานการดำเนินงานพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง
ชื่อผู้รายงาน นายสุพจน์ เปล่งขำ
สถานศึกษา โรงเรียนวัดหนองดินแดง
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

รายงานการดำเนินงานพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง เป็นการรายงานกระบวนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนวัดหนองดินแดง ปีการศึกษา 2553
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานกระบวนการพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง 2) รายงานผลการพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน 2) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในผลการพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน รูปแบบการวิจัยใช้แบบสอบถามถามถึงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการดำเนินงานพัฒนา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 และหลังการดำเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 แบบสอบถามความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.91 และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในผลการพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น = 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิจัยประเมินผล คือ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า ที (t) และ แปรผลข้อมูลค่าสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)
ผลการดำเนินงาน พบว่า 1) นักเรียนที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมมีจำนวนลดลง 2) ครูทุกคนบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะ ด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในแผนการจัดการเรียนรู้ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น ในปีการศึกษา 2553 3) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ทั้ง 6 ด้าน ก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการพัฒนา เป็นรายพฤติกรรม 24 พฤติกรรม ตามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อเพื่อน พบว่าหลังดำเนินการพัฒนามีผลการพัฒนาด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนดีขึ้น ทุกพฤติกรรม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมทางด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ตามความเห็นของ ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนดำเนินการและหลังดำเนินการพัฒนา เป็นรายพฤติกรรม 24 พฤติกรรม ตามความคิดเห็นของครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน พบว่า หลังการดำเนินการพัฒนามีผลการพัฒนาด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียน ดีขึ้น ทุกพฤติกรรม มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 4)ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง ปีการศึกษา 2553 หลังการดำเนินงานพัฒนา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ ครู ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จ 1)โรงเรียนควรนำรูปแบบการบริหารระบบวงจรคุณภาพ P D C A ไปใช้ คือมีขั้นตอนเริ่มจากการวางแผน (Plan ) ต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน การดำเนินการตามแผน (Do) ซึ่งต้องมีความมุ่งมั่น มีความต่อเนื่องสร้างความตระหนักรับผิดชอบร่วมกันให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การติดตามนิเทศประเมินผล (Check) การนำผลการประเมินมาปรับปรุงโครงการ (Act) ซึ่งทุกขั้นตอนมีความเกี่ยวพันสอดคล้องกันและเป็นกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 2)การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ การสอดแทรกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของครู โดยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนร่วมปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจ หลากหลาย และจะต้องให้นักเรียนนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ 3) ควรส่งเสริมให้มีการวิจัยด้านการพัฒนาระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้มากขึ้น เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้นักเรียน มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข

โพสต์โดย sp_mk : [28 ก.ย. 2554 เวลา 07:06 น.]
อ่าน [953] ไอพี : 49.48.231.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม