ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คุณธรร

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือ ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ” โดยใช้การจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
ผู้วิจัย นายพิทักษ์ ต้องโพนทอง
สถานศึกษา โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ปีการศึกษา 2553

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ” โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ 3) ศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ 4) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก และ 5) ศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 หน่วยการเรียนรู้ จำนวน13 แผน 2) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบความแตกต่างก่อน-หลังเรียน โดยใช้ t-test
ผลการวิจัยพบว่า
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.83/88.09 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.9288 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 92.88
3) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนจากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจาก ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม โดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
สรุปว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ หลักสูตรระดับเครื่องหมายลูกเสือโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้มีการวางแผนในการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยผู้วิจัยมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและเป็นผู้กำกับลูกเสือ เป็นวิทยากรอบรมผู้กำกับลูกเสือมาเป็นเวลานาน จึงทำให้แผนการจัดกิจกรรมมีดัชนีประสิทธิผลสูง สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “คุณธรรมพื้นฐาน 9 ประการ” ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทำให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือได้อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจในการเรียนมากขึ้น

โพสต์โดย พิทักษ์ : [11 ก.ย. 2554 เวลา 14:57 น.]
อ่าน [1938] ไอพี : 49.48.123.192
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม