ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนหนองยางพิทยาคม
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ศึกษา นางสาวอัญชลี เต็งตระกูล
หน่วยงาน โรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปีที่พิมพ์ 2554

บทคัดย่อ
การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกรอบการศึกษา ด้านเนื้อหา คือ การจัดหาพัสดุ การควบคุมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ การพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุตามหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิสและแม็คแท็กการ์ท 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) การสังเกต (Observation) การสะท้อนผล (Reflection) กรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน กลุ่มผู้ร่วมศึกษา จำนวน 15 คน ได้แก่ ผู้ศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายบริหาร, ฝ่ายบริการ, ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายปกครอง จำนวน 4 คน เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 2 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองยางพิทยาคม และเจ้าพนักงานพัสดุ 6ว
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียนหนองยางพิทยาคม และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงานพัสดุ ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการประชุม และแบบประเมินคู่มือ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการแจกแจงข้อค้นพบที่สำคัญในเชิงอธิบายเป็นความเรียง
ผลการศึกษาพบว่า
1. ด้านการจัดหาพัสดุ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นในการดำเนินงาน
ที่ปฏิบัติมากยิ่งขึ้น การจัดทำเอกสารถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 สามารถจัดหาพัสดุได้ทันและตรงกับความต้องการ มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
พร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานเพราะโรงเรียนมีความชัดเจนในการกำหนดปฏิทิน
พร้อมทั้งมีคู่มือในการปฏิบัติงาน ช่วยให้การจัดทำเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง มีความถูกต้องและสะดวกมากยิ่งขึ้น
2. ด้านการควบคุมพัสดุ จากผลสะท้อนการพัฒนาระบบงานพัสดุทั้ง 2 วงรอบ
ด้านการควบคุมพัสดุมีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
ที่เกิดขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องได้ และมีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการตรวจสอบ การเบิกจ่าย และการซ่อมบำรุงรักษาพัสดุให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน มีการสร้างที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสม และการตรวจสอบพัสดุประจำปี
มีความถูกต้อง
3. ด้านการจำหน่ายพัสดุ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการจำหน่ายพัสดุ สามารถดำเนินงานการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจำหน่ายพัสดุและมีความมั่นใจว่าในการปฏิบัติงานครั้งต่อไปจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนหนองยางพิทยาคม อำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ช่วยทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน ทันตามกำหนดเวลา
เป็นปัจจุบันตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2545 และเป็นข้อสนเทศสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัสดุให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นข้อสนเทศในการปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานอื่นที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษา

โพสต์โดย หวาน : [21 ส.ค. 2554 เวลา 16:33 น.]
อ่าน [1302] ไอพี : 182.53.107.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม