ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก

ชื่อเรื่อง การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผู้รายงาน นายตรัณ ดานเด็น
ปีที่รายงาน 2552


บทคัดย่อ

การรายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาปัตตานี เขต 1 เกี่ยวกับความต้องการความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความชัดเจนของเป้าหมาย 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาปัตตานี เขต 1 เกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ กิจกรรม วัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่
3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้าน ท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาปัตตานี เขต 1 เกี่ยวกับการวางแผน
การดำเนินการ และการประเมินผล 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาปัตตานี เขต 1 เกี่ยวกับความพึงพอใจของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ครู จำนวน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 83 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 52 คน รวมทั้งหมด 153 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคร์ท(Likert ) ประกอบด้วยฉบับที่ 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับด้านบริบท ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .756 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .794 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู โรงเรียนบ้านท่าด่าน เกี่ยวกับกระบวนการ ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .822 และ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีจำนวน 3 ฉบับ คือ ตอนที่ 1 จำนวน 18 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .866 ตอนที่ 2 จำนวน 17 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .844 ตอนที่ 3 จำนวน 19 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .798 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของโครงการ สรุปผลได้ดังนี้
1.1 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของโครงการ ตัวชี้วัดความต้องการความจำเป็นของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.2 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของโครงการ ตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
1.3 ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริบทของโครงการตัวชี้วัดความชัดเจนของเป้าหมาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ สรุปผลได้ดังนี้
2.1 ระดับความคิดเห็นของครูด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตัวชี้วัดด้านบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.2 ระดับความคิดเห็นของครูด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตัวชี้วัดด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.3 ระดับความคิดเห็นของครูด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตัวชี้วัดด้านกิจกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2.4 ระดับความคิดเห็นของครูด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตัวชี้วัดด้านวัสดุครุภัณฑ์และอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก)
3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการของโครงการ สรุปผลได้ดังนี้
3.1 ระดับความคิดเห็นของครูด้านกระบวนการของโครงการ ตัวชี้วัดด้านการวางแผน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3.2 ระดับความคิดเห็นของครูด้านกระบวนการของโครงการ ตัวชี้วัดด้านการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
3.3 ระดับความคิดเห็นของครูด้านกระบวนการของโครงการ ตัวชี้วัดด้านการประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการ สรุปผลได้ดังนี้
4.1 ระดับความพึงพอใจของครูด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.2 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนด้านผลผลิตของโครงการ ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4.3 ระดับความพึงพอใจของผู้ปกครอง ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย โทน : [20 ส.ค. 2554 เวลา 19:01 น.]
อ่าน [1144] ไอพี : 118.173.184.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม