ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดควนใส
ชื่อผู้ประเมิน : นายประหยัด บุญรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนใส อำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3
ปีที่ประเมิน : 2553
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดควนใส มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 5 องค์ประกอบ
2. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 5 องค์ประกอบ
3. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 องค์ประกอบ
4. เพื่อประเมินการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 3 องค์ประกอบ
ประชากรที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดควนใส อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 ในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารจำนวน7 คน ครูและบุคลากรจำนวน 5 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน กรรมการที่ปรึกษาการบริหารโรงเรียน จำนวน5 คน ผู้ปกครอง 35 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นแบบประเมินแบบประมาณค่าชนิด 5 ระดับ แบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท(Likert)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย() และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน() ผลการประเมินพบว่า
1. ผลการประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน วัดควนใส ด้านที่ 1 จำแนกตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.46,=0.64) โดยองค์ประกอบที่ 1.3 ด้านวิชาการมีค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด( =4.54,=0.67) อยู่ในลำดับสูงที่สุดรองลงมาคือ ด้านการวางแผนขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( =4.52,=0.59) และด้านงบประมาณ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.39,=0.69) เป็นลำดับสุดท้าย
2. ผลการประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน วัดควนใส ด้านที่ 2 จำแนกตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.51,=0.63)โดยองค์ประกอบที่ 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (=4.60,=0.66) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด (=4.57,=0.68)และการวัดและประเมินผลซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.43,= 0.61) เป็นลำดับสุดท้าย
3. ผลการประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน วัดควนใส ด้านที่ 3 จำแนกตามองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.43,=0.71)โดยองค์ประกอบที่ 3.3 การจัดทำโครงงานค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด(=4.51,=0.69) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 3.4 การจัดกิจกรรมชุมนุม ค่าเฉลี่ยระดับมาก (=4.43,= 0.70) และการแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (=4.40,= 0.71) เป็นลำดับสุดท้าย
4. ผลการประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน วัดควนใส สรุปผลรวมการประเมินด้านที่ 4 จำแนกตามองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.42,=0.69)โดยองค์ประกอบที่ 4.2 ด้านการส่งเสริมให้มีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด(=4.50,=0.69) อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือ ด้านการสร้างความตระหนักและความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยระดับมาก ( =4.42,=0.62) และด้าน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( =4.32,=0.77) เป็นลำดับสุดท้าย
5. ผลการประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน วัดควนใส สรุปผลรวมการประเมิน ด้านที่ 1- 4 ทุกองค์ประกอบพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.45,=0.66) โดยในเรื่องด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยระดับมากที่สุด ( =4.51,=0.63) อยู่ในลำดับสูงที่สุดรองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาค่าเฉลี่ยระดับมาก ( =4.46,=0.64) และด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลกรของสถานศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( =4.41,=0.63) เป็นลำดับสุดท้าย

โพสต์โดย แสนรัก : [18 ส.ค. 2554 เวลา 17:59 น.]
อ่าน [1098] ไอพี : 182.93.142.108
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม