ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายเพลยเหมาะใจ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการโรงเรียนบ้านขนาดมอญ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2553
ผู้รายงาน นายเพลย เหมาะใจ
ปีที่รายงาน 2553

บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการโรงเรียนบ้านขนาดมอญ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2553 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการโรงเรียนบ้านขนาดมอญ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2553 ใน5 กิจกรรม คือ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และจัดแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจดบันทึก และกิจกรรมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (2) เพื่อศึกษาความ พึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ (3) เพื่อรายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังดำเนินงาน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 25 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้ปฏิบัติการสอน จำนวน 24 คน นักเรียนโรงเรียนบ้านขนาดมอญจังหวัดสุรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5 ปีการศึกษา 2552 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,5,6 ปีการศึกษา 2553 เป็นกลุ่มเดิมจำนวน 137 คน ผู้ปกครองนักเรียนตามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 137 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานสร้างและพัฒนาโดยผู้รายงาน ประกอบด้วย (1) แบบสำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการและแนวทางการแก้ปัญหาด้านการจัดบรรยากาศทางวิชาการ (2) แบบสอบถาม ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานโครงการ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของครู และนักเรียนเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการ (4) แบบสอบถามการประเมินตนเองของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู นักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ (6) แบบสำรวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่าที (t – test)

ผลการศึกษา พบว่า (1) สภาวะแวดล้อมก่อนการดำเนินงานการจัดบรรยากาศทางวิชาการยังไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนจึงกำหนดโครงการส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการโดยประชุมชี้แจงบุคลากรให้เห็นความสำคัญในการจัดบรรยากาศทางวิชาการ และให้มีความรู้ในการจัดบรรยากาศทางวิชาการ จัดหางบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่เอื้อต่อการดำเนินงาน ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจัยนำเข้า พบว่า ปัจจัยนำเข้าสามารถส่งผลให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามกิจกรรมที่จัด พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ พบว่า ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันคือหลังดำเนินงานโรงเรียนมีบรรยากาศทางวิชาการสูงกว่าก่อนดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสำเร็จของการดำเนินงาน ทุกกิจกรรมมีการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยครูประเมินตนเองเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการ พบว่า ครูมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด (2) ผลการประเมินความพึงพอใจของ ครู นักเรียนและผู้ปกครองพบว่า มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการจัดบรรยากาศทางวิชาการอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการดำเนินงานพบว่า หลังการดำเนินงานสูงกว่าก่อนดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (3) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังดำเนินการในปีการศึกษา 2553 สูงกว่าก่อนดำเนินงานในปีการศึกษา 2552
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย อึ่ : [18 ส.ค. 2554 เวลา 15:53 น.]
อ่าน [1082] ไอพี : 110.49.241.119
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม