ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง วิธีฝึกปฏิบัติการเต้นแอโรบิกเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง วิธีฝึกปฏิบัติการเต้นแอโรบิกเบื้องต้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน นางอุบลรัตน์ เพิ่มหรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนปากช่อง ๒ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2552

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
- เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะเรื่องวิธีฝึกปฏิบัติการเต้นแอโรบิกเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
- เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรมการสอน แบบชุดฝึกทักษะ รายวิชาแอโรบิก (พ30209) เรื่อง วิธีฝึกปฏิบัติการเต้นแอโรบิกเบื้องต้น
- เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้สื่อนวัตกรรมการสอน ชุดฝึกทักษะ รายวิชาแอโรบิก (พ30209) เรื่อง วิธีฝึกปฏิบัติการเต้นแอโรบิกเบื้องต้น

กลุ่มตัวอย่าง
- ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนปากช่อง ๒ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจงจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 34 คนในห้องเรียน จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายตามความสมัครใจของนักเรียนโดยที่จะต้องไม่มีพื้นฐานทางด้านการเต้นแอโรบิกมาก่อนเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ที่ต้องการเรียน
ระยะเวลาที่ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ทำการทดสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552จำนวน 18 คาบ โดยสอนในเวลาเรียน วันละ1 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง คือ วันพฤหัสบดี เวลา 13.30 น.- 14.20 น. ใน 1 สัปดาห์ สอน 1 คาบ และใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 18 สัปดาห์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบ ชุดฝึกทักษะที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานในการเต้นแอโรบิกเป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย จำนวน 20 ข้อ
2. แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเต้นแอโรบิก
3. แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 3 เรื่อง ทิศทางในการเต้นแอโรบิก
4. แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 4 เรื่อง การออกแบบท่าเต้น
5 แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 5 เรื่อง การอบอุ่นร่างกาย
6 แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 6 เรื่อง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

ผลการวิจัย
ผลการประเมินแบบทดสอบ ชุดฝึกทักษะที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานในการเต้นแอโรบิกพบว่า มีค่าเฉลี่ยของผู้เรียน เป็น 15.80 คิดเป็นร้อยละ 79.00 แบบประเมินทักษชุดฝึกทักษะที่ 2 เรื่อง การเคลื่อนไหวเบื้องต้นในการเต้นแอโรบิก ค่าเฉลี่ยของผู้เรียน เป็น 16.50 คิดเป็นร้อยละ 82.50 แบบประเมินทักษะชุดฝึกทักษะที่ 3 เรื่อง ทิศทางในการเต้นแอโรบิก ค่าเฉลี่ยของผู้เรียนเป็น16.25 คิดเป็นร้อยละ 81.25 แบบประเมินทักษะชุดฝึกทักษะที่ 4 เรื่อง การออกแบบท่าเต้นค่าเฉลี่ยของผู้เรียน เป็น 15.90 คิดเป็นร้อยละ 79.50 แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 5 เรื่อง การอบอุ่นร่างกาย ค่าเฉลี่ยของผู้เรียน เป็น 16.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 6 เรื่อง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ค่าเฉลี่ยของผู้เรียน เป็น 16.60 คิดเป็นร้อยละ 83.00
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ในชุดที่ 1 ถึง ชุดที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเป็นร้อยละ 80.88 จากการประเมินแบบทดสอบท้ายชุดการสอนที่ 1 เมื่อเทียบคะแนนเต็มแล้วนั้น ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 89.25
แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 2 พบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 85.50
แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยการประเมินคิดเป็นร้อยละ 81.25
แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 4 พบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยการประเมินคิดเป็นร้อยละ 79.50
แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 5 พบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยการประเมินคิดเป็นร้อยละ 80.00
แบบประเมินทักษะ ชุดฝึกทักษะที่ 6 พบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยการประเมินคิดเป็นร้อยละ 83.00

จากผลการประเมินพฤติกรรมหลังการสอนครบทุก ชุดฝึกทักษะเรื่องวิธีฝึกปฏิบัติการเต้น
แอโรบิกเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผู้เรียนได้ค่าเฉลี่ย 17. 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.25 ของคะแนนเต็ม นั้นคือ ประสิทธิภาพของชุดการสอนมีค่าเป็น 88.25

สมมุติฐานของการวิจัย
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรมการสอนชุดฝึกทักษะ รายวิชาแอโรบิก (พ30209) เรื่อง วิธีฝึกปฏิบัติการเต้นแอโรบิกเบื้องต้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนใช้นวัตกรรม

โพสต์โดย anuchit : [17 ส.ค. 2554 เวลา 15:39 น.]
อ่าน [1685] ไอพี : 110.49.248.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม