ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนคลองสอง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ผู้วิจัย นางรุ่งทิพย์ อ่างทอง
ปีที่วิจัย พ.ศ.2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองสอง ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองสอง ระหว่างก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 27 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะ จำนวน 9 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การหาร จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ มีความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติเชิงบรรยาย วิเคราะห์ความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติในการทดสอบ ที สำหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for dependent samples) และทดสอบ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติทดสอบ ที สำหรับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t – test for one samples)
ผลการวิจัย พบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.63 / 82.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้


2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคลองสอง สำนักงานเขตหนองจอก สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาร โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก ( = 4.42) และจากการทดสอบทางสถิติ พบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมากขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01กิตติกรรมประกาศ


การทำวิจัยครั้งนี้ ผู้รายงานได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ขอขอบคุณ นางเอื้อมพร อุมมฤตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสอง ที่เป็นผู้สนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัยในชั้นเรียนด้วยดีเสมอมา
ขอขอบคุณนายทรงยศ แก้วมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก, นางรัตนาภรณ์ อู่ศิลา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนคลองสอง, นางขัตติยา ด้วงสำราญ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดตำหนักเหนือ สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานครและนางจุฑามาศ เจริญธรรม ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาตรวจสอบและให้คำแนะนำในการจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในครั้งนี้
ขอบคุณคุณสิริ อ่างทอง ซึ่งคอยให้กำลังใจและสนับสนุนเรื่องทุนทรัพย์สำหรับการจัดทำเครื่องมือวิจัยจนสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้และพี่น้องเพื่อนครูในโรงเรียนคลองสองทุกคน ที่มีส่วนในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ตลอดจนขอบใจนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้
ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาผู้เรียนในครั้งนี้ ผู้รายงานขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณแก่บิดา มารดาและผู้มีอุปการะที่กล่าวถึงข้างต้น

รุ่งทิพย์ อ่างทอง

โพสต์โดย thip : [3 พ.ค. 2554 เวลา 12:56 น.]
อ่าน [1168] ไอพี : 58.10.140.241
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม