ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนโรงเรียนแดงเป้า(สิงสุขบูรณะ) สำนักงานเขตลาดกระบัง ก

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยของนักเรียน
โรงเรียนแดงเป้า(สิงสุขบูรณะ) สำนักงานเขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552
ผู้ประเมิน : นางมัณฑนา รัตนานนท์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ)
ปีการศึกษา : 2552


การประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยของนักเรียนโรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ) สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2552 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเสริมสร้างวินัยของนักเรียน 4 ด้านคือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัย 3) ด้านกระบวนการ 4) ด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ครู และบุคลากร ของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า
1. การประเมินด้านบริบท พบว่าในภาพรวมโครงการมีความสอดคล้องกับบริบทที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่ารายการที่มีความสอดคล้องมากที่สุด คือ โครงการมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือโครงการ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. การประเมินด้านปัจจัย พบว่าปัจจัยของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่ารายการที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือด้านงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านวัสดุ/อุปกรณ์และสถานที่ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ด้านงบประมาณมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3. การประเมินด้านกระบวนการ พบว่าโครงการมีการปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการของโครงการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมที่มีการดำเนินการตามขั้นตอนการวางแผน การดำเนินการ การตรวจสอบกำกับติดตาม และการปรับปรุงแก้ไข ตลอดการดำเนินกิจกรรมพบว่ากิจกรรมที่มีระดับการปฏิบัติตามขั้นตอนมากที่สุด คือกิจกรรมสะอาดกายเจริญใจสะอาดใสเจริญสุข รองลงมาคือกิจกรรมค่ายพุทธบุตร ส่วนกิจกรรมที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือกิจกรรมจัดทำเว็บไซค์/วารสารประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
4. การประเมินด้านผลผลิต พบว่า โครงการมีผลสำเร็จของระดับการปฏิบัติของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในทุกด้านเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ารายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การแสดงความเคารพ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการแต่งกายอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การเข้าแถวและการเดินแถวอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

จากการที่โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ) ดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างวินัยของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถและปฏิบัติตนในการมีวินัยได้ถูกต้องเหมาะสม ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถนำแนวคิดด้านส่งเสริมการมีวินัยไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมด้านการมีวินัยตลอดจนการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการมีวินัย ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพฤติกรรมการมีวินัยของบุตรหลาน สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีโรงเรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและเสริมสร้างวินัยร่วมกันโพสต์โดย มัณฑนา รัตนานนท์ : [29 เม.ย. 2554 เวลา 14:56 น.]
อ่าน [1466] ไอพี : 58.10.170.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม