ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้ศึกษา นางอัจฉรา ออไอศูรย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สถานศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่มีต่อหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนวัดใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 13 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด จำนวน 15 เล่ม 2) แบบวัดทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพครบทั้ง 15 เล่ม
3) แบบวัดทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูดระหว่างการจัดกิจกรรม โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ จำนวน 15 ชุด 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด ผู้ศึกษาได้สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของเนื้อหาในข้อคำถาม เกณฑ์การให้คะแนน การใช้ภาษา รูปเล่ม และภาพประกอบ รวมถึงภาพประกอบ ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน และคุณภาพรายข้อด้านอำนาจจำแนกใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม แล้วเลือกรายการที่มีค่าอำนาจจำแนกที่มีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป
ส่วนค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ ใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบัค (Cronbach) ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (T - Test) ด้วยสถิติแบบ Dependent Group T - test
ผลการศึกษา พบว่า
1. ผลการสร้างและพัฒนาหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
ด้านการฟัง การพูด มีจำนวน 15 เล่ม ความเหมาะสมในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาพประกอบ
การใช้ภาษา และจุดประสงค์การเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 94.56/91.15 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครบทั้ง 15 เล่ม พบว่า ทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.23 คะแนน สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมด้วยหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.62 คะแนน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการเปรียบเทียบพัฒนาการของทักษะ ทางภาษาด้านการฟัง การพูด โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ครบทั้ง 15 เล่ม โดยเทียบกับเกณฑ์ การประเมินร้อยละ 80 พบว่า ทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.23 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ การประเมินร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟัง การพูด พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.69 - 2.77

โพสต์โดย tomornk : [27 ม.ค. 2554 เวลา 17:24 น.]
อ่าน [1273] ไอพี : 182.52.205.198
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม