ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาขอ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อผู้ศึกษา : อุณาโลม มูลป่า โรงเรียนบ้านสวนหลวง - บ้านปง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

บทคัดย่อ


รายงานผลการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ก่อนการจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัย ชาย - หญิงที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านสวนหลวง – บ้านปง อำเภอแม่ทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสังเกตพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ของเด็กปฐมวัยแบบ วัดความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความสอดคล้องเหมาะสมโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.74 และมีผลการประเมินใกล้เคียงกันโดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) เท่ากับ 0.28 นำมาใช้จัดกิจกรรมที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาพัฒนาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ได้เป็นอย่างดี และในภาพรวมของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาอยู่ในระดับที่ดีมาก สังเกตจากการปฏิบัติกิจกรรมการฝึกโยคะ ความตั้งใจในการทำท่าโยคะ การอ่อนตัวของร่างกายและสังเกตการอธิบายและบอกเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องราวที่ครูถามได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นและบอกความต้องการของตนเองให้ผู้อื่นฟังได้ และเรียนรู้ในการแก้ปัญหาขณะที่ทำกิจกรรมได้ดี บรรลุจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.94 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
2. เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยภาพรวมเกือบทุกช่วงสัปดาห์มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และผลต่างของพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ แสดงให้เห็นว่า พัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาของเด็กได้รับการพัฒนา บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมที่ตั้งไว้ คือมีคะแนนเฉลี่ยก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเท่ากับ 78.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.06 และมีคะแนนเฉลี่ยระหว่างการจัดกิจกรรมเท่ากับ 15.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.94 ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ยของพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา เท่ากับ 1.42 คิดเป็นร้อยละของพัฒนาการเท่ากับ 7.91 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาเพิ่มสูงขึ้นจริง เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
3. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหว และจังหวะด้วยการฝึกโยคะที่มีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.74 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )เท่ากับ 0.38 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3

โพสต์โดย เอ๋น้อย : [18 ธ.ค. 2553 เวลา 16:41 น.]
อ่าน [1222] ไอพี : 222.123.23.136
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม