ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานครูพวงสร้อย เจริญผล

ชื่อเรื่อง แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อทักษะ
ทางสังคมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่
ชื่อผู้ศึกษา นางพวงสร้อย เจริญผล
ปีการศึกษา 2552

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะทางสังคมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่มสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ จำนวนทั้งหมด 42 แผนแผนละ 20 นาที ใช้เวลาทั้งหมด 14 สัปดาห์ 2) แบบสังเกตทักษะทางสังคม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อทักษะทางสังคมสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย นำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทักษะทางสังคมสูงขึ้นอยู่ในระดับดีมาก ทั้ง 6 ด้าน คือ
1. ด้านการแสดงออกทางอารมณ์ นักเรียนมีทักษะสูงขึ้นดังนี้ ยิ้มให้อภัยเพื่อนเมื่อเพื่อนทำให้บาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.92 แสดงอาการดีใจ/เสียใจได้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 แสดงอารมณ์ตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 ยิ้มแสดงความดีใจเมื่อถูกกล่าวคำชมเชย อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 ชื่นชมกับผลงานของตนเองเมื่อทำได้สำเร็จ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00
2. ด้านความไวในการรับรู้อารมณ์ผู้อื่น นักเรียนมีทักษะสูงขึ้นดังนี้ ขอโทษเพื่อนทันทีเมื่อทำให้เพื่อนบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.88 เล่น/เข้ากับเพื่อนได้ดีเมื่อผู้ใหญ่ให้กำลังใจหรือกล่าวคำชมเชย อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 เข้าช่วยเหลือเพื่อนทันทีเมื่อเห็นเพื่อนกำลังต้องการความช่วยเหลือ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 ปฏิบัติกิจกรรมที่ตนและเพื่อนต้องการหรือพอใจ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 ชื่นชมและแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเพื่อน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00
3. ด้านการควบคุมอารมณ์ตนเอง นักเรียนมีทักษะสูงขึ้นดังนี้ ไม่แสดงอาการไม่พอใจ/โกรธเมื่อถูกขัดใจ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.76 ไม่กล่าวถ้อยคำรุนแรงเมื่อเพื่อนทำให้ไม่พอใจ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.84 ไม่ทำร้ายเพื่อนเมื่อถูกแย่งของเล่นทั้งในและนอกห้องเรียน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.84 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 ยอมรับคำอธิบายเมื่อไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00
4. ด้านการแสดงออกทางสังคม นักเรียนมีทักษะสูงขึ้นดังนี้ แสดงความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดีได้ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 รู้จักการเล่นกับเพื่อนอย่างระมัดระวัง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.76 เข้าไปขอโทษเพื่อนทันทีเมื่อรู้ว่าตนเองผิด อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 ยอมรับข้อตกลงและวิธีการเล่นใหม่ ๆ ได้ตามวัย อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนอย่างสนุกสนาน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00
5. ด้านความไวในการรับรู้ทางสังคม นักเรียนมีทักษะสูงขึ้นดังนี้ เมื่อเห็นคนอื่นหรือเพื่อนแสดงอาการไม่พอใจจะหยุดพฤติกรรมนั้นทันที อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 รู้จักการปรับตัวในขณะที่เล่นหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.92 มีความสนุกสนานร่วมตามไปกับสิ่งที่เห็น เช่น ร้องเพลง หัวเราะเฮฮา อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 รู้จักขอโทษเพื่อนทันทีเมื่อรู้ว่าตนเองทำผิด อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 ไหว้ขอบคุณเมื่อผู้ใหญ่ให้ของหรือหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00
6. ด้านการควบคุมทางสังคม นักเรียนมีทักษะสูงขึ้นดังนี้ เมื่อเพื่อนทำไม่ได้สามารถบอก/แนะนำเพื่อนได้ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 2.88 สามารถเป็นผู้นำพาเพื่อนเล่นกิจกรรมนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 ยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 รู้จักการรอคอยตามลำดับ ก่อน-หลัง อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00 เล่นร่วมกับเพื่อนได้ทุกคน อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.00

โพสต์โดย แหม่ม : [17 ธ.ค. 2553 เวลา 09:06 น.]
อ่าน [738] ไอพี : 182.93.202.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม