ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนา หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนา หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ผู้วิจัย นายสมภูมิ พงศ์สุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการโรงเรียนบ้านหนองพวง
อำเภอด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5

รายงานการพัฒนา หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองพลวง อำเภอด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 15 คน สรุปสาระสำคัญในการศึกษาได้ดังนี้

กรอบแนวคิดในการศึกษารายงาน
การศึกษารายงานในครั้งนี้ผู้รายงานมุ่งศึกษาการหาประสิทธิภาพของ หนังสือนิทาน
เสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ซึ่งจะเป็นผลให้เด็กอนุบาล 1
มีพัฒนาการด้านการพูดให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ชั้นอนุบาลปีที่ 1
2. เพื่อหาประสิทธิภาพ หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัย
ในตนเองชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังพัฒนาจากหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองชั้นอนุบาลปีที่ 1

สรุปผลการรายงาน
รายงานการพัฒนาหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 15 คน ที่ผู้รายงานรับผิดชอบสอนประจำ
ปรากฏผลดังนี้
1. หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองชั้นอนุบาลปีที่ 1
ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 82.22 / 85.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
คือ 80/80
เรื่องที่ 1 นกเหยี่ยวกับชาวนา มีประสิทธิภาพ 82.22 / 85.33
เรื่องที่ 2 กวางหนุ่มกับต้นกระถิน มีประสิทธิภาพ 82.22 / 85.33
เรื่องที่ 3 มดแดงกับนกขุนทอง มีประสิทธิภาพ 82.67 / 85.33
เรื่องที่ 4 สิงโตกับฝูงวัวกระทิง มีประสิทธิภาพ 82.00 / 85.33
เรื่องที่ 5 กบกับอึ่งอ่าง มีประสิทธิภาพ 82.67 / 86.00
เรื่องที่ 6 เสือกับสิงโต มีประสิทธิภาพ 83.56 / 85.33
เรื่องที่ 7 ชาวนากับทองคำ มีประสิทธิภาพ 81.33 / 86.00
เรื่องที่ 8 นายพรานกับหมูป่า มีประสิทธิภาพ 82.89 / 85.33
เรื่องที่ 9 วัวสีดำกับเสือดาว มีประสิทธิภาพ 80.67 / 85.33
เรื่องที่ 10 ลูกแมวกับลูกเป็ด มีประสิทธิภาพ 82.00 / 85.33
รวม 822.22 / 854.67
เฉลี่ยร้อยละ 82.22 / 85.47

หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองชั้นอนุบาลปีที่ 1
ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ยร้อยละ 82.22 / 85.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
คือ 80 / 80
2. คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละของการทดสอบก่อนเรียน การทำกิจกรรม การทดสอบ
หลังเรียน และคะแนนความก้าวหน้าโดยใช้หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความ
มีวินัยในตนเอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทั้ง 10 เรื่อง ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลการทดลองใช้หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนา ความมีวินัยในตนเอง ชั้นอนุบาล
ปีที่ 1 ทั้ง 10 เรื่อง พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละก่อนเรียน 50.67 คะแนนการทำกิจกรรมเฉลี่ยร้อยละ 82.09 คะแนนเฉลี่ยร้อยละหลังเรียน 85.47 มีความก้าวหน้าเฉลี่ยร้อยละ 34.80
3. คะแนนข้อทดสอบก่อนเรียนและข้อทดสอบหลังเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนในการใช้หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 พบว่าข้อทดสอบก่อนเรียนและข้อทดสอบหลังเรียนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในการใช้หนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 51.67 หลังเรียน 86.00 แสดงว่า คะแนนทางการเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อหนังสือนิทาน
เสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองพวง อำเภอด่านขุนทด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ทั้ง 10 เรื่อง พบว่านักเรียนได้แสดงความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความมีวินัยในตนเองชั้นอนุบาลปีที่ 1 ดังนี้ เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยที่ตอบสูงสุดพบว่า นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด คือ จดจำเนื้อหาความมีระเบียบวินัยในตนเองได้3.79 ระดับดีมาก


โพสต์โดย นายสมภูมิ พงศ์สุวรรณ : [20 ก.พ. 2552]
อ่าน [4035] ไอพี : 118.172.233.58
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

 

 

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
เป็นเว็บไซต์อันดับที่เท่าไหร่?
ของเว็บการศึกษาในประเทศไทย

การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

ครูอดิศร ก้อนคำ
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอกดอทคอม

Tel : 081-3431047

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email1 : kornkham@hotmail.com

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ

Google+
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง"วันครู2501"
ศิษย์เก่าโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
ศิษย์เก่าสถาบันราชภัฏสกลนคร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม